1  ผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคนล้วนเคยเป็นผู้สมัครหน้าใหม่

2 ผูู้สมัครหน้าใหม่หลายคนประสพความสำเร็จแม้จะเป็นการสมัครเป็นครั้งแรก

3 ผู้สมัดรหน้าใหม่ส่วนมากจะชูนโยบายเปลี่ยน ส่วนผู้สมัครหน้าเก่าจะใข้นดยบายสานงานเก่าถ้าเลือกคนไหม่ตะเสียเวลาน ไม่สามารถทำงานต่อเนื่องได้ทันที  คลิกที่นี่เพื่อฟังเพลงเปลี่ยนเหมาะสำหรับผู้สมัครหน้าไหม่ใช้หาเสียง

มีเทคนิคอื่นสำหรับใช้หาเสียงหาอ่านได้จากกลยุทธ์หาเสียงสู่ชัยชนะการเมืองท้องถิ่น

4  นายกเทศมนตรีจะไม่สามารถใช้ สโลแกนเปลี่ยนได้