แบงก์ออกกฎเหล็ก ห้าม อบต.กู้เงิน

 

หลังกฤษฎีกาฟันธงไม่ชอบ ท้องถิ่นปั่นป่วนหนัก

พาดข่าวมติชนออนไลน์ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2555

ไม่รวม ถึง เทศบาล

นายประสิทธิ์ บอกอีกว่า   ปัจจุบัน ทางธนาคารได้ออกระเบียบ กระจายไปตามสาขาต่างๆ  แล้วว่า การกู้เงินของหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  มีได้เฉพาะอบจ. และ เทศบาล แต่ไม่รวมถึง ระดับอบต.  และที่ผ่านมา ก็มีอยู่ อบต.น้ำก่ำเพียงแห่งเดียวที่ได้กู้ไป  ที่อื่นไม่มี