ในการเมืองระดับท้องถิ่นนั้น ส่วนใหญ่ผู้ที่ดำรงค์ตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมื่อสิ้นสมัย ก็จะลงสมัครต่อพร้อมลูกทีมและมักจะหาเสียงว่ายังมีงานที่ต้องทำต่อเนื่องให้เสร็จ หากมิได้บริหารงานต่อก็จะกระทบต่องานที่ได้วางแผนไว้แล้ว


จริงแล้วผมก็อยากเปิดโอกาศให้คนรุ่นใหม่แต่ยังมีงานที่ผมต้องทำต่อหากไม่ได้ทำต่อเกรงว่าผู้อื่นจะไม่ทำต่อท้องถิ่นจะเสียโอกาศ จึงขอลงต่ออีกสมัยอดีตนายยกเทศมนตรีกล่าวหากท่านได้รับเลือกตั้งอีก และยังสมารถลงสมัครได้ปลายสมัยท่านก็จะพูดอย่างเดิมคือมีงานต้องสานต่ออีกสมัย


คลิกที่นี่เพื่อฟังเพลงอย่าเปลี่ยนไปเลือกของไหม่

ท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในหนังสือกลยุทธ์หาเสียงสู่ชัยขนะการเมืองท้องถิ่น