โปรแกรม Thaimayor สามารถใช้อะไรได้บ้าง

คลิกเพื่อเข้าโปรแกรม thaimayor(โปรแกรมที่แถมมากับหนังสือสามารถใช้งานได้จริง จนเป้นที่นิยมในการใข้หาเสียงจำนวนมาก แต่ Versiom ที่ลงในweb ท่านจะไม่สามารถเพิ่มข้อมูลได้)
1. ท่านสามารถเพิ่มชื่อของผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าไปในระบบ
2. โปรแกรมจะทำ การคำนวณให้ว่าแต่ละนามสกุลมีผู้มีสิทธิออกเสียงกี่คนโดยจะจัดเรียงจากนามสกุลที่มีสิทธิเลือกตั้งมากไว้ในตอนต้น
3. โปรแกรมสามารถเชื่อมโยงว่าผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงมีใครเป็นหัวคะแนน

4. ในแต่ละชื่อของผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง สามารถใส่ข้อมูลว่าเค้าน่าจะเลือกท่านหรือไม่ โปรแกรมจะคำนวณให้ว่าท่านน่าจะได้คะแนนเสียงเท่าไหร่ โดยแยกเป็นนามสกุล บ้านเลขที่ ตำบล ฯลฯ

โปรแกรม Thaimayor แถมมากับหนังสือ กลยุทธ์การหาเสียง
สู่ชัยชนะการเมืองท้องถิ่น