admin

เปิดใจ”ดร.นพดล กรรณิกา”เจ้าพ่อเอแบคโพลล์ ทำไม”เพื่อไทย”ชนะ”ประชาธิปัตย์”กลางกรุงเทพ

การทำโพลล์เลือกตั้งท้องถิ่นยากยิ่งที่จะทำ ไหนจะหาบุตตลากร ข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ แล้วคนในท้องถิ่นรู้จักกันหมด ใครจะให้ข้อมูลจริง หากนำผู้ทำโพลมาจากที่อื่นต้องเสียค่าที่พัก และค่าเดินทาง และค่าจ่ายที่จะตามมามาก แล้วก็เช่นเคยขาวบ้านก็คงไม่ให้ข้อมูลจริง หากทราบว่ามาจากข้างไหนก็บออกว่าเลือกซีกนั้น ใครทำโพลล์ผลออกมาดีทุกราย เพราะชาวบ้านรู้ว่ามาจากข้างไหน แค่เห็นว่ามาจากทางไหนชาวบ้านก็พอเดาได้ว่าใครเป็นคนจ้างทำ ถ้าผลโพลล์ออกมาว่าแยก็มักจะแย่จริง แต่หากผลโพลล์ออกมาคะแนนดีนั้นไม่แน่ ประเด็นจะใช้โพลล์อย่างไรดูได้ที่หนังสือ กลยุทธืหาเสียงสู่ชัยขนะการเมืองท้องถิ่น ผมรวมกลยุทธืที่น่สนใจมากมายลองซื้ออ่านดู เปิดใจ”ดร.นพดล กรรณิกา”เจ้าพ่อเอแบคโพลล์ ทำไม”เพื่อไทย”ชนะ”ประชาธิปัตย์”กลางกรุงเทพ เมื่อไม่นานมา นี้  สำนักวิจัยเอแบคโพลล์  เผยผลสำรวจเรื่องเรื่อง คะแนนนิยมของสาธารณชนต่อ พรรคการเมือง ในบรรยากาศโหมโรงปลุกกระแสเลือกตั้งใหม่ ซึ่งจากผลโพลล์แสดงให้เห็นถึงชัยชนะของพรรคเพื่อไทยที่มีต่อพรรคประชา ธิปัตย์ในเขตกรุงเทพมหานคร และผลสำรวจที่ว่า กลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ส่วนใหญ่เลือกพรรคเพื่อไทย ในขณะที่กลุ่มผู้มีรายได้มากเลือกพรรคประชาธิปัตย์  รวมไปถึงการที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ไม่เลือก 2 พรรค แต่ต้องการพรรคการเมืองที่ดีกว่า ล่าสุด มติชนออนไลน์  สัมภาษณ์  ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเอแบคโพลล์  ในประเด็นนัยทางการเมืองที่แสดงออกจากผลสำรวจ ข้อพิสูจน์เหตุผลที่คนกรุงเทพฯเลือกพรรคเพื่อไทยมากกว่าประชาธิปัตย์ รวมทั้งอนาคตของการเมืองไทยที่เข้าโหมดเลือกตั้ง จากผลสำรวจที่ออกมาพบว่า ในหลายๆข้อกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มองหาพรรคการเมืองที่ดีกว่า สิ่งนี้แสดงถึงความคิดเห็นของประชาชนทั่วๆไปอย่างไร ? ประชาชนมีเหตุผลและทัศนะที่แตกต่างออกไป อีกทั้งพรรคการเมืองในประเทศ ณ ขณะนี้ยังไม่สามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อน และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง …

เปิดใจ”ดร.นพดล กรรณิกา”เจ้าพ่อเอแบคโพลล์ ทำไม”เพื่อไทย”ชนะ”ประชาธิปัตย์”กลางกรุงเทพ Read More »

โพลเผย!เลือกตั้งครั้งใหม่”คนอีสาน”เลือก”พท.”ทิ้งห่าง”ปชป.”ถึง3เท่า! ภท.ผูกขาด”บุรีรัมย์”ที่เดียว

ผมเคยถามเพื่อนๆของผมหลายคนว่า เคยมีคนทำโพลล์ มาสอบถามบ้างหรือไม่ ไม่ว่าจะที่ กรุงเทพ พะงัน สงขลา ยะลา เทศบาลนครเชียงใหม่   เทศบาลนครขอนแก่น ไม่ว่าจะเป็น คนที่เคยเจอโพลล์มาสอบถาม แล้วเพื่อนผมตอบตามจริงหรือไม่ เพื่อนบอกว่าข้อแรกๆตอบจริง พอเยอะเข้าก็รีบๆกาให้เสร็จคำถามมันเยอะเกินไป แต่หากเป็นการทำประชาพิจารณืกับท้องถิ่น จะตั้งใจตอบเพราะเกี่ยวกับตัวเอง แต่ผมสนใจนะเวลามีโพลล์ลงในอินเตอร์เนต ผมชอบเข้าไปอ่าน ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน  (ECBER)   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เผยผลสำรวจเรื่อง “เลือกตั้งครั้งใหม่ชาวอีสานจะเลือกใคร”  ซึ่งทำการสำรวจจากกลุ่มตัวอย่าง 2,354 ราย พบคะแนนโหวตพรรคเพื่อไทยสูงสุด 63.9%  รองลงมาพรรคประชาธิปัตย์  20.7% อาจารย์ประเสริฐ  วิจิตรนพรัตน์  หัวหน้าโครงการสำรวจอีสานโพล   เปิดเผยว่า  การสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของชาวอีสานที่มีต่อการ เมืองและทิศทางในการเลือกตั้งครั้งต่อไป  โดยได้ทำการสำรวจจากกลุ่มตัวอย่าง 2,354 ราย  ในเขตพื้นที่ภาคอีสานทั้งหมด  20 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ หนองคาย บึงกาฬ ชัยภูมิ เลย อุบลราชธานี อุดรธานี …

โพลเผย!เลือกตั้งครั้งใหม่”คนอีสาน”เลือก”พท.”ทิ้งห่าง”ปชป.”ถึง3เท่า! ภท.ผูกขาด”บุรีรัมย์”ที่เดียว Read More »

เอแบคโพลล์ ระบุปชช.ร้อยละ 72.4 ถือว่าสิ่งที่เคยหาเสียงเป็นการให้สัญญา ประชาชน

สำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เสนอผลวิจัยเชิงสำรวจ  เรื่องการอภิปรายนโยบายของรัฐบาล กับความนิยมของสาธารณชนต่อพรรคเพื่อไทย:กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ติดตามข่าวสารการอภิปรายนโยบายของรัฐบาลใน 17 จังหวัดของประเทศ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง    การอภิปรายนโยบายของรัฐบาล กับความนิยมของสาธารณชนต่อพรรคเพื่อไทย กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ติดตามข่าวสารการอภิปรายนโยบายของรัฐบาลใน โดยมีช่วงความคลาดเคลื่อนบวกลบ 7 %พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 61.3 ของผู้ที่ติดตามข่าวสารการอภิปรายนโยบายรัฐบาล รู้สึกบรรยากาศเหมือนการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ในขณะที่ร้อยละ 38.7 ไม่รู้สึกเช่นนั้น นอกจากนี้ หลังการอภิปรายนโยบายรัฐบาล พบว่า ร้อยละ 37.0 มีความหวังลดลงในเรื่องความปรองดองของคนในชาติ ในขณะที่ร้อยละ 33.1 ยังหวังเหมือนเดิม และร้อยละ 29.9 มีความหวังเพิ่มขึ้น เมื่อถามถึงคณะบุคคลหรือหน่วยงานที่จะเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ใน สถานการณ์ความขัดแย้งของคนในชาติ พบว่า ร้อยละ 34.5 ระบุเป็นสื่อมวลชน รองลงมาคือร้อยละ 33.3 ระบุเป็นทหาร ร้อยละ 31.9 ระบุเป็นนักการเมือง ร้อยละ 29.6 ระบุเป็นคณะกรรมการปรองดองแห่งชาติ …

เอแบคโพลล์ ระบุปชช.ร้อยละ 72.4 ถือว่าสิ่งที่เคยหาเสียงเป็นการให้สัญญา ประชาชน Read More »

โพลล์แท้ โพลล์เทียม

บทความจาก ไทยรัฐ ออนไลน์ หัวข้อน่าสนใจ แต่บทความไม่ได้ ฟันธงว่าโพลล์จ้าวไหนน่าเชื่อถือที่สุด โพลล์แท้ VS โพลล์เทียมดูอย่างไร ช่วงใกล้โค้งสุดท้ายก่อนเข้าสู่วันเลือกตั้งแบบนี้ พรรคการเมืองต่างๆ ก็เร่งงัดกลยุทธ์การหาเสียงในหลากหลายรูปแบบออกมาเพื่อเรียกคะแนนเสียงจากกลุ่มผู้มีสิทธิออกเสียงที่ยังไม่ตัดสินใจ… ยิ่งเมื่อสำนักโพลล์ต่างๆ ทยอยเปิดผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนว่าจะเลือกพรรคการเมืองใด ทั้งในระบบเขตและระบบบัญชีรายชื่อแล้ว ยิ่งทำให้การหาเสียงเข้มข้นขึ้นไปอีก อย่างไรก็ตาม จากผลโพลล์ของสำนักต่างๆที่ออกมา ต้องยอมรับว่า มีผลสำรวจของบางสำนักค่อนข้างจะค้านสายตาของบรรดาพ่อยกแม่ยกพรรคประชาธิปัตย์อยู่พอสมควร โดยเฉพาะผลการสำรวจในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่พรรคประชาธิปัตย์เพิ่งชนะพรรคเพื่อไทยมาอย่างขาดลอยในการเลือกตั้งสภาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2553 โดยประชาธิปัตย์ได้ 45 ที่นั่ง ขณะที่เพื่อไทยได้เพียง 15 ที่นั่ง โดยบอกว่าประชาธิปัตย์จะชนะเพียง 6 เขตจาก 33 เขต เหตุผลนี้เอง ที่ทำให้ผู้สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์หลายคน บ่นใน Timeline ของ Twitter ว่าทำไมตัวเองไม่เคยถูกสำนักโพลล์มาถามเลยว่า จะไปเลือกใคร และถ้ามาถาม ผลการสำรวจที่ออกมาก็คงไม่ค้านสายตาแฟนคลับมากมายขนาดนี้ เดือดร้อนนักวิชาการจากสำนักโพลล์ต้องมาชี้แจงเป็นการใหญ่ว่า ผลการสำรวจนี้ อาจมีความคลาดเคลื่อนจากผลการเลือกตั้งที่จะออกมาจริงๆได้ เพราะมีผู้ที่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกพรรคใดอยู่มากพอสมควร ขณะที่บางโพลล์ก็ยอมรับว่า มีการเก็บข้อมูลในวันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์ …

โพลล์แท้ โพลล์เทียม Read More »

Filettino เมืองเล็กๆในอิตาลีตั้ง’นครรัฐ’ พิมพ์ธนบัตรใช้เอง ประท้วง รบ.อิตาลี

SUNDAY, SEPTEMBER 4, 2011 Filettino เมืองเล็กๆในอิตาลีตั้ง’นครรัฐ’ พิมพ์ธนบัตรใช้เอง ประท้วงรบ.อิตาลี  “ฟิเลตติโน” ( Filettino ) เมืองเล็กๆ ในอิตาลีประกาศอิสรภาพและเริ่มพิมพ์ธนบัตรขึ้นใช้เอง เพื่อประท้วงมาตรการรัดเข็มขัดของรัฐบาล โดยมีเป้าหมายลดค่าใช้จ่ายองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น… BBC รายงานเมื่อ 3 ก.ย. ว่า เทศบาลเมือง “ฟิเลตติโน” เมืองเล็กๆ ในอิตาลีที่มีประชากรแค่ 500 คน อยู่ห่างกรุงโรมไปทางตะวันออก 100 กม. ได้ประกาศอิสรภาพและเริ่มพิมพ์ธนบัตรขึ้นใช้เอง ใช้ช่ือสกุลเงินว่า “ฟิโอริโต” ซึ่งมีรูปใบหน้าของนายลูกา เซลลารี นายกเทศมนตรีเมืองฟิเลตติโนผู้ริเริ่มแยกเอกราชอยู่ด้านหลัง ทั้งนี้เพื่อประท้วงมาตรการรัดเข็มขัดของรัฐบาล ซึ่งจะรวมเมืองฟิเลตติโนเข้ากับเมือง “เทรวิ” เพื่อนบ้าน โดยมีเป้าหมายเพื่อลดค่าใช้จ่ายองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ขณะที่หลายประเทศในเขต “ยูโรโซน” รวมทั้งอิตาลีเผชิญวิกฤติหนี้สาธารณะ  นายเซลลารี ซึ่งจะสูญเสียตำแหน่งนายกเทศมนตรี เมื่อมีการรวมเมืองฟิเลตติโนเข้ากับเมือง เทรวิ เผยว่า ชาวเมืองกระตือรือร้นมากที่จะแยกเอกราชเป็นนครรัฐ ส่วนธนบัตรฟิโอริโตที่พิมพ์ขึ้นใหม่เริ่มมีการใช้ในร้านค้าท้องถิ่นต่างๆ แล้ว และนักท่องเที่ยวยังนิยมซ้ือเป็นของที่ระลึกด้วย  นอกจากนี้ ยังมีกระแสประท้วงอย่างรุนแรงในเมืองเล็กอื่นๆ ทั่วอิตาลี ต่อต้านมาตรการของรัฐบาลผสมของนายกฯ …

Filettino เมืองเล็กๆในอิตาลีตั้ง’นครรัฐ’ พิมพ์ธนบัตรใช้เอง ประท้วง รบ.อิตาลี Read More »

นักศึกษาปี4 กับเงินเดือน 15,000

หัวข้อ   “ นศ. ปี 4 กับเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท ”                  นักศึกษาปี 4 69.4% เชื่อนโยบายเงินเดือน 15,000 กระทบต่อการหางาน                   ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ(กรุงเทพโพลล์) เผยผลสำรวจความคิดเห็นของนิสิต  นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เรียนอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลจำนวน 1,185 คน  พบว่าส่วนใหญ่เมื่อเรียนจบแล้วอยากทำงานในหน่วยงานเอกชน (ร้อยละ 39.6)  รองลงมา คือ ประกอบธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 25.7) หน่วยงานราชการ(ร้อยละ 18.2)  และรัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 16.5) ตามลำดับ                  ทั้งนี้นิสิตนักศึกษาร้อยละ 41.9 ไม่แน่ใจในนโยบายของรัฐบาล นายกฯ ยิ่งลักษณ์ ที่ให้ผู้ทำงานวุฒิปริญญาตรีมีรายได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 15,000 บาท ว่าจะสามารถทำได้จริงหรือไม่   ในขณะที่ ร้อยละ 29.5 เชื่อว่าทำได้  และ ร้อยละ 28.6 เชื่อว่าทำไม่ได้                  อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางที่รัฐบาลจะดำเนินนโยบายดังกล่าวไม่ว่าจะเป็น การให้เริ่มมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป (เห็นด้วยร้อยละ 61.7)  การใช้คุณภาพของบัณฑิตเป็นตัวชี้วัดว่าใครควรจะได้ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท (เห็นด้วยร้อยละ 57.1) และ สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปแต่รายได้ยังต่ำกว่า 15,000 บาทใช้วิธีเพิ่มค่าครองชีพ  เพื่อให้ได้รับเงินเดือนรวมแล้วเป็น 15,000 บาท ต่อเดือน (เห็นด้วยร้อยละ 56.9)                  นิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่าหากนโยบายข้างต้นมีผลบังคับใช้จริงจะส่งผลกระทบต่อการหางานเมื่อจบการศึกษาถึง ร้อยละ 69.4 (ได้แก่ อาจทำให้หางานยากขึ้น และเกณฑ์ในการรับสมัครน่าจะเข้มขึ้น ฯลฯ)  ขณะที่ร้อยละ 30.6 ระบุว่าไม่ส่งผลกระทบ (โดยให้เหตุผลว่า เรียนในสาขาที่มีงานรองรับอยู่แล้ว มีสถานประกอบการเยอะ และตั้งใจจะเรียนต่อปริญญาโท ฯลฯ)                  สำหรับความกังวลต่อนโยบายดังกล่าวคือกังวลว่าบริษัทเอกชนจะเปิดรับผู้ที่จบปริญญาตรีเข้าทำงานลดลงร้อยละ 30.0  รองลงมาคือกลัวจะถูกเลิกจ้างเมื่อทำงานไปได้ระยะหนึ่งเพราะหน่วยงานแบกรับภาระเรื่องค่าจ้างไม่ไหวร้อยละ 18.5 และกลัวจะไม่มีงานทำและว่างงานร้อยละ 17.9                  ส่วนปัญหาที่ต้องการให้ตำรวจเน้นแก้ไขมากที่สุดเป็นอันดับแรก คือ ปัญหายาเสพติด (ร้อยละ 49.5)รองลงมาเป็น ปัญหาในแวดวงตำรวจเอง เช่น  การคอร์รัปชั่น รับส่วย สินบน (ร้อยละ 17.0)  ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน …

นักศึกษาปี4 กับเงินเดือน 15,000 Read More »

ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 93.2 มองว่าการมีรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยในประเทศไทยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างดี ถึง ดีมาก

ครบ 5 ปีรัฐประหาร เอแบคโพลล์ ชี้คนไทย 93.2%หัวใจประชาธิปไตย แก้ปัญหาน้ำท่วม”ปู”คะแนนเท่ากับ”มาร์ค” ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจ 2 ประเด็นสำคัญวันนี้ เรื่อง วันครบรอบรัฐประหาร 19 กันยายน คนไทยคิดอย่างไรต่อประชาธิปไตย และการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของรัฐบาลเปรียบเทียบรัฐบาล   ยิ่งลักษณ์ และรัฐบาลอภิสิทธิ์ กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปใน 24 จังหวัดของประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร  ปทุมธานี สมุทรปราการ ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา กาญจนบุรี สุพรรณบุรี น่าน เชียงราย เชียงใหม่ ตาก กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี เลย สกลนคร อุดรธานี นครราชสีมา ชุมพร สุราษฎร์ธานี ปัตตานี และสงขลา จำนวนทั้งสิ้น 4,869 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 1 – 17 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา โดยใช้การเลือกตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่มเชิงชั้นภูมิหลายชั้น ที่สุ่มเลือกจังหวัด อำเภอ ตำบล ชุมชน ครัวเรือน และประชาชนที่ตอบแบบสอบถามระดับครัวเรือน โดยมีช่วงความคลาดเคลื่อนบวกลบร้อยละ 7 …

ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 93.2 มองว่าการมีรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยในประเทศไทยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างดี ถึง ดีมาก Read More »

เยาวชนไทยเกือบร้อยละ 60 ระบุว่า ได้รับโอกาสและความสำคัญจากรัฐบาลน้อยถึงน้อยที่สุด

โอกาสและที่ยืนของเยาวชนในสังคมไทย                  เยาวชนเกือบร้อยละ 60 ระบุว่า ได้รับโอกาสและความสำคัญจากรัฐบาลน้อยถึงน้อยที่สุด                   ด้วยวันที่ 20 กันยายน นี้ เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ(กรุงเทพโพลล์) จึงได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของเยาวชน เรื่อง “โอกาสและที่ยืนของเยาวชนในสังคมไทย” พบว่า เรื่องที่เยาวชนไทยถูกละเมิดสิทธิมากที่สุดในปัจจุบันคือ ปัญหายาเสพติดและการมั่วสุม ร้อยละ 30.8  รองลงมาคือปัญหาเรื่องเพศ (การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ถูกข่มขืน ถูกถ่ายคลิป) ร้อยละ 29.4  และปัญหาการถูกปิดกั้นทางความคิด การไม่รับฟังความคิดเห็นจากผู้ใหญ่ในสังคม ร้อยละ 14.5  เมื่อจำแนกข้อมูลตามเพศ พบว่า เยาวชนชายถูกละเมิดสิทธิเรื่องปัญหายาเสพติดและการมั่วสุมมากที่สุด (ร้อยละ 34.5)  ขณะที่เยาวชนหญิงถูกละเมิดสิทธิเรื่องเพศมากที่สุด (ร้อยละ 36.5)                  สำหรับการเปิดโอกาสของสังคมเพื่อให้เยาวชนได้แสดงออกและแสดงความสามารถในเรื่องต่างๆ พบว่า เยาวชนร้อยละ 52.0 ระบุว่า ปัจจุบันสังคมให้โอกาสตัวเยาวชนเองและเพื่อนเยาวชนคนอื่นๆ ได้แสดงออกและแสดงความสามารถในเรื่องต่างๆ ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด  ขณะที่ร้อยละ 48.0 ระบุว่าค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด                  โดยเยาวชน ร้อยละ 58.7 ระบุว่า ตนเองได้รับโอกาสและความสำคัญจากรัฐบาลและผู้บริหารประเทศในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็น ค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด  ในขณะที่ร้อยละ 89.6 ระบุว่าได้รับโอกาสและความสำคัญในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นจากครอบครัวมากถึงมากที่สุด                  ส่วนเรื่องที่เยาวชนอยากให้สังคมเปิดโอกาสให้แสดงออกและรับฟังความคิดเห็นมากที่สุด คือ เรื่องของปัญหาเยาวชน (เช่น ปัญหายาเสพติด เด็กแว้น วัยรุ่นตีกัน เด็กกำพร้า) ร้อยละ 29.1  รองลงมาคือ เรื่องการศึกษา ร้อยละ 24.3 และเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศ ร้อยละ 12.2                  ดังรายละเอียดในต่อไปนี้              1. เรื่องที่เยาวชนไทยถูกละเมิดสิทธิมากที่สุด คือ  ร้อยละปัญหายาเสพติดและการมั่วสุม30.8ปัญหาเรื่องเพศ การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร …

เยาวชนไทยเกือบร้อยละ 60 ระบุว่า ได้รับโอกาสและความสำคัญจากรัฐบาลน้อยถึงน้อยที่สุด Read More »

​ความหนัก​ใจ ของคน​ไทย ณ วันนี้

สวนดุสิต​โพลล์: “​ความหนัก​ใจ” ของคน​ไทย ณ วันนี้ ข่าวผลสำรวจ สวนดุสิต​โพล — จันทร์ที่ 19 กันยายน 2554 07:45:42 น. ท่ามกลาง​ความวิตกกังวล​และ​ความหนัก​ใจของประชาชนที่มี​ในบ้าน​เมือง ณ วันนี้ ​ทั้ง​ใน​เรื่องของ​การ​เมือง ​เศรษฐกิจ สังคม ​โดย​เฉพาะสถาน​การณ์น้ำท่วมอย่างรุน​แรง​ในหลายพื้นที่ที่สร้าง​ความ​เสียหาย​ให้​แก่ชีวิต​และทรัพย์สินของประชาชนจำนวนมาก ​เพื่อหา​แนวทาง ป้องกัน​และ​แก้​ไข​ให้ตรงกับ​ความต้อง​การของประชาชน  “สวนดุสิต​โพล”  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต     ​จึง​ได้สำรวจ​ความคิด​เห็นของ ประชาชนทั่วประ​เทศ กรณี  “​ความหนัก​ใจ” ของคน​ไทย ณ วันนี้ จำนวน 2,187 คน  ระหว่างวันที่ 10-17 กันยายน 2554 สรุปผล​ได้ดังนี้ 1)    5 ​เรื่อง / ​เหตุ​การณ์ที่คน​ไทย “หนัก​ใจ” มากที่สุด ณ วันนี้ คือ อันดับ 1          น้ำท่วม                                      39.16% วิธี​การ​แก้​ไข  คือ  ภาครัฐ​หรือหน่วยงานที่​เกี่ยวข้องจะต้องมี​การวาง​แผน​ใน​เรื่องของ​การบริหารจัด​การ​เรื่องน้ำท่วมอย่างมี ประสิทธิภาพ​การระบายน้ำลงสู่ คูคลอง ​แม่น้ำ​และทะ​เล​โดย​เร็ว ,​การสร้าง​เขื่อน ​แนวกั้นน้ำที่สามารถช่วย​เหลือ บรร​เทา ​ความ​เดือดร้อนของ​ผู้ประสบภัยลง​ได้ ,​การ​แจ้งข่าว​เตือนภัยที่รวด​เร็ว ,จัดตั้งงบประมาณช่วย​เหลือ​เรื่องน้ำท่วม​เป็นกรณีพิ​เศษ ​และ​เร่งด่วน ,​การจ่าย​เงินชด​เชย ฟื้นฟูพื้นที่ที่​เสียหาย พักชำระหนี้​เกษตรกร ,​การฟื้นฟูสภาพจิต​ใจของ​ผู้ที่ถูกน้ำท่วม ฯลฯ อันดับ 2          ​ความ​แตก​แยกของคน​ในสังคม​และนัก​การ​เมือง          27.27% วิธี​การ​แก้​ไข  ประชาชนจะต้อง​ไม่​เข้าร่วม​การชุมนุม​หรือ​เคลื่อน​ไหวต่างๆ ,​การรับฟังข่าวสารอย่างมีสติ ​ให้​ความร่วมมือ กับภาครัฐ​ใน​เรื่องต่างๆ​เมื่อ​ได้รับ​การร้องขอ ,นัก​การ​เมืองจะต้อง​เห็น​แก่ประ​โยชน์ส่วนรวม ร่วมมือร่วม​ใจกันปฏิบัติหน้าที่ ของตน​เอง​ให้​เต็ม​ความสามารถ   สร้างผลงาน​ให้​เป็นรูปธรรม ​เรียก​ความศรัทธาจากประชาชนกลับคืนมา พัฒนา​การ​เมือง​ไทย ​ให้​เป็นประชาธิป​ไตยที่ยั่งยืน ฯลฯ อันดับ …

​ความหนัก​ใจ ของคน​ไทย ณ วันนี้ Read More »

คนไทย กับ “น้ำท่วม”

จากวิกฤติน้้าท่วมร้ายแรงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยขณะนี้ สร้างความสูญเสียให้กับประชาชนในหลายพื้นที่ ของประเทศไทยเป็นจ้านวนมาก ในขณะที่ความรุนแรงของเหตุการณ์น้้าท่วมที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้นั้น โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครที่อาจมีแนวโน้มจะประสบกับปัญหาน้้าท่วมหนักระดับความรุนแรงเทียบเท่ากับ “น้้าท่วม ปี 2538” “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงได้ส้ารวจความคิดเห็นจากผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยอ้อม จากเหตุการณ์น้้าท่วมโดยใช้การโทรศัพท์สัมภาษณ์และลงพื้นที่ในบางส่วนจากตัวแทน 15 จังหวัด ทั่วประเทศ จำนวน 1,634 คน ระหว่างวันที่ 10-15 ตุลำคม 2554 สรุปผลได้ดังนี้1 . ความรู้สึกของประชาชน ต่อ การรับรู้ รับฟังข้อมูลข่าวสารน้้าท่วมเป็นอย่างไร?อันดับ 1ค่อนข้างเครียด44.36%เพราะ กลัวบ้านตัวเองจะถูกน้้าท่วมและเห็นใจผู้ที่ถูกน้้าท่วมอยู่ในขณะนี้ เป็นเหตุการณ์น้้าท่วมที่รุนแรงของประเทศไทย ฯลฯอันดับ 2เครียดมาก29.37%เพราะ มีการน้าเสนอข่าวน้้าท่วมอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานานนับเดือน ท้าให้เกิดการวิตกกังวลไปต่างๆ นานา ฯลฯอันดับ 3ไม่ค่อยเครียด16.69%เพราะ มีการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้้าท่วมไว้แล้ว มั่นใจว่าที่บ้านไม่ท่วม ส่วนราชการมีการป้องกันอย่างเต็มที่ ฯลฯอันดับ 4ไม่เครียด9.58%เพราะ คิดว่าเป็นภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ควรรับฟังอย่างมีสติและเตรียมรับมือหรือป้องกันจะดีกว่า อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด ฯลฯ2. “วิธีคลายเครียดและวิตกกังวล” ของ ประชาชน กรณีน้้าท่วมอันดับ 1หยุดติดตามข่าวสารน้้าท่วมสักพัก หากิจกรรมอย่างอื่นมาท้าแทน /พูดคุยกับเพื่อน หรือคนในครอบครัวเพื่อจะได้ระบายความวิตกกังวลออกมา …

คนไทย กับ “น้ำท่วม” Read More »