Filettino เมืองเล็กๆในอิตาลีตั้ง’นครรัฐ’ พิมพ์ธนบัตรใช้เอง ประท้วง รบ.อิตาลี

SUNDAY, SEPTEMBER 4, 2011

Filettino เมืองเล็กๆในอิตาลีตั้ง’นครรัฐ’ พิมพ์ธนบัตรใช้เอง ประท้วงรบ.อิตาลี

 “ฟิเลตติโน” ( Filettino ) เมืองเล็กๆ ในอิตาลีประกาศอิสรภาพและเริ่มพิมพ์ธนบัตรขึ้นใช้เอง เพื่อประท้วงมาตรการรัดเข็มขัดของรัฐบาล โดยมีเป้าหมายลดค่าใช้จ่ายองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น…

BBC รายงานเมื่อ 3 ก.ย. ว่า เทศบาลเมือง “ฟิเลตติโน” เมืองเล็กๆ ในอิตาลีที่มีประชากรแค่ 500 คน อยู่ห่างกรุงโรมไปทางตะวันออก 100 กม. ได้ประกาศอิสรภาพและเริ่มพิมพ์ธนบัตรขึ้นใช้เอง ใช้ช่ือสกุลเงินว่า “ฟิโอริโต” ซึ่งมีรูปใบหน้าของนายลูกา เซลลารี นายกเทศมนตรีเมืองฟิเลตติโนผู้ริเริ่มแยกเอกราชอยู่ด้านหลัง ทั้งนี้เพื่อประท้วงมาตรการรัดเข็มขัดของรัฐบาล ซึ่งจะรวมเมืองฟิเลตติโนเข้ากับเมือง “เทรวิ” เพื่อนบ้าน โดยมีเป้าหมายเพื่อลดค่าใช้จ่ายองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ขณะที่หลายประเทศในเขต “ยูโรโซน” รวมทั้งอิตาลีเผชิญวิกฤติหนี้สาธารณะ 

นายเซลลารี ซึ่งจะสูญเสียตำแหน่งนายกเทศมนตรี เมื่อมีการรวมเมืองฟิเลตติโนเข้ากับเมือง เทรวิ เผยว่า ชาวเมืองกระตือรือร้นมากที่จะแยกเอกราชเป็นนครรัฐ ส่วนธนบัตรฟิโอริโตที่พิมพ์ขึ้นใหม่เริ่มมีการใช้ในร้านค้าท้องถิ่นต่างๆ แล้ว และนักท่องเที่ยวยังนิยมซ้ือเป็นของที่ระลึกด้วย 

นอกจากนี้ ยังมีกระแสประท้วงอย่างรุนแรงในเมืองเล็กอื่นๆ ทั่วอิตาลี ต่อต้านมาตรการของรัฐบาลผสมของนายกฯ ซิลวิโอ แบร์ลุสโคนี ที่จะยุบสภาท้องถิ่นและรวมเมืองเล็กๆ เข้ากับเมืองที่ใหญ่กว่า จนอาจกดดันให้รัฐบาลต้องยกเลิกแผนดังกล่าวหลังประกาศเอกราช 

นครรัฐฟิเลตติโนซึ่งมีตราเครื่องหมายและเว็บไซต์เป็นของตัวเอง โด่งดังในระดับนานาชาติชาติทันที สถานีโทรทัศน์ต่างๆ รวมทั้งที่มาไกลจากรัสเซีย เผยแพร่ภาพข่าวเมืองนี้อย่างครึกโครม ด้านนายเซลลารีกล่าวชี้แจงว่า สมัยก่อน อิตาลีประกอบด้วยหลายสิบนครรัฐที่ปกครองโดยเจ้าชายหรือดยุค เขายังยกตัวอย่างว่าสาธารณรัฐซาน มาริโน ซึ่งไม่มีทางออกทะเลยังสามารถอยู่รอดได้ แล้วทำไมฟิเลตติโนจะทำไม่ได้.

Thailand News

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *