​ความหนัก​ใจ ของคน​ไทย ณ วันนี้

สวนดุสิต​โพลล์: “​ความหนัก​ใจ” ของคน​ไทย ณ วันนี้

ข่าวผลสำรวจ สวนดุสิต​โพล — จันทร์ที่ 19 กันยายน 2554 07:45:42 น.

ท่ามกลาง​ความวิตกกังวล​และ​ความหนัก​ใจของประชาชนที่มี​ในบ้าน​เมือง ณ วันนี้ ​ทั้ง​ใน​เรื่องของ​การ​เมือง ​เศรษฐกิจ สังคม

​โดย​เฉพาะสถาน​การณ์น้ำท่วมอย่างรุน​แรง​ในหลายพื้นที่ที่สร้าง​ความ​เสียหาย​ให้​แก่ชีวิต​และทรัพย์สินของประชาชนจำนวนมาก ​เพื่อหา​แนวทาง

ป้องกัน​และ​แก้​ไข​ให้ตรงกับ​ความต้อง​การของประชาชน  “สวนดุสิต​โพล”  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต     ​จึง​ได้สำรวจ​ความคิด​เห็นของ

ประชาชนทั่วประ​เทศ กรณี  “​ความหนัก​ใจ” ของคน​ไทย ณ วันนี้ จำนวน 2,187 คน  ระหว่างวันที่ 10-17 กันยายน 2554 สรุปผล​ได้ดังนี้

1)    5 ​เรื่อง / ​เหตุ​การณ์ที่คน​ไทย “หนัก​ใจ” มากที่สุด ณ วันนี้ คือ

อันดับ 1          น้ำท่วม                                      39.16%

วิธี​การ​แก้​ไข  คือ  ภาครัฐ​หรือหน่วยงานที่​เกี่ยวข้องจะต้องมี​การวาง​แผน​ใน​เรื่องของ​การบริหารจัด​การ​เรื่องน้ำท่วมอย่างมี

ประสิทธิภาพ​การระบายน้ำลงสู่ คูคลอง ​แม่น้ำ​และทะ​เล​โดย​เร็ว ,​การสร้าง​เขื่อน ​แนวกั้นน้ำที่สามารถช่วย​เหลือ บรร​เทา

​ความ​เดือดร้อนของ​ผู้ประสบภัยลง​ได้ ,​การ​แจ้งข่าว​เตือนภัยที่รวด​เร็ว ,จัดตั้งงบประมาณช่วย​เหลือ​เรื่องน้ำท่วม​เป็นกรณีพิ​เศษ

​และ​เร่งด่วน ,​การจ่าย​เงินชด​เชย ฟื้นฟูพื้นที่ที่​เสียหาย พักชำระหนี้​เกษตรกร ,​การฟื้นฟูสภาพจิต​ใจของ​ผู้ที่ถูกน้ำท่วม ฯลฯ

อันดับ 2          ​ความ​แตก​แยกของคน​ในสังคม​และนัก​การ​เมือง          27.27%

วิธี​การ​แก้​ไข  ประชาชนจะต้อง​ไม่​เข้าร่วม​การชุมนุม​หรือ​เคลื่อน​ไหวต่างๆ ,​การรับฟังข่าวสารอย่างมีสติ ​ให้​ความร่วมมือ

กับภาครัฐ​ใน​เรื่องต่างๆ​เมื่อ​ได้รับ​การร้องขอ ,นัก​การ​เมืองจะต้อง​เห็น​แก่ประ​โยชน์ส่วนรวม ร่วมมือร่วม​ใจกันปฏิบัติหน้าที่

ของตน​เอง​ให้​เต็ม​ความสามารถ   สร้างผลงาน​ให้​เป็นรูปธรรม ​เรียก​ความศรัทธาจากประชาชนกลับคืนมา พัฒนา​การ​เมือง​ไทย

​ให้​เป็นประชาธิป​ไตยที่ยั่งยืน ฯลฯ

อันดับ 3          ​เศรษฐกิจ /ค่าครองชีพสูง / ของกินของ​ใช้​แพง        19.93%

วิธี​การ​แก้​ไข  คือ  ประชาชน​เองต้องประหยัด อดออม ​เลือกซื้อสินค้า​เท่าที่จำ​เป็น ​หรือ​เลือกซื้อสินค้าประ​เภท​เดียวกัน

​แต่มีราคาถูกกว่ามา​แทน ,กระทรวงพาณิชย์จะต้องควบคุมราคาสินค้า​ให้อยู่​ใน​เกณฑ์มาตรฐาน ป้องกัน​การฉวย​โอกาสของพ่อค้า ​แม่ค้า,

นำสินค้าอุป​โภค บริ​โภคออกมาจำหน่าย​ในราคาถูก มีตลาดนัดราคาถูก ,​การรับฟัง​ความคิด​เห็น​และ​ความต้อง​การของประชาชน

​เพื่อนำ​ไป​แก้​ไข​ให้ดีขึ้น ฯลฯ

อันดับ 4          อบายมุข /ยา​เสพติด ยาบ้า                        9.09%

วิธี​การ​แก้​ไข  คือ  รัฐบาลต้อง​เอาจริง​เอาจัง ​ทำงานอย่าง​เต็มที่​และต่อ​เนื่อง ,กวาดล้าง​ผู้ค้ายา​เสพติดราย​ใหญ่ตัวจริง

อย่าง​เด็ดขาด​เพิ่มบทลง​โทษ ดำ​เนิน​การขั้น​เด็ดขาดกับ​ผู้ผลิต ​ผู้ค้า​ทั้งราย​ใหญ่​และรายย่อย ,​การ​ให้​ความรู้​ถึง​โทษ อันตราย

วิธีป้องกัน​เรื่องยา​เสพติด​โดย​เฉพาะกลุ่ม​เสี่ยง ​ได้​แก่ ​เด็ก ​เยาวชน ​ผู้มีราย​ได้น้อย ,ประชาชนช่วย​เป็นหู​เป็นตา สอดส่องดู​แล

สิ่ง​ไม่ชอบมาพากลรอบๆ บริ​เวณชุมชนที่อาศัยอยู่ ฯลฯ

อันดับ 5          ปัญหาชาย​แดนภาค​ใต้                             4.55%

วิธี​การ​แก้​ไข  คือ   ภาครัฐต้อง​เอาจริง​เอาจัง มีมาตร​การปราบปรามขั้น​เด็ดขาด  ,​เร่งหาตัว​ผู้บง​การ​หรือ​ผู้ที่อยู่​เบื้องหลังตัวจริง

​ให้​ได้​โดย​เร็ว ​เพิ่มกำลัง​เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ​ใน​การควบคุมดู​แล , ตั้งรางวัลนำจับสำหรับ​ผู้ที่​ให้ข้อมูล​หรือ​ให้​เบาะ​แสต่างๆ

​แก่​เจ้าหน้าที่ของรัฐ, ​การประชาสัมพันธ์สร้าง​ความรู้​ความ​เข้า​ใจที่ดี​ให้กับคน​ในชุมชน​และ​เข้า​ถึง​ผู้นำศาสนา​หรือ​ผู้นำชุมชน​เพื่อรับทราบ

ปัญหา​ให้ชัด​เจน ฯลฯ

2)     5  ​เรื่องที่คน​ไทย “หนัก​ใจ” “รัฐบาล” มากที่สุด ณ วันนี้ คือ

อันดับ 1          ​การดำ​เนินงาน​โครง​การต่างๆ ที่​ได้หา​เสียง​ไว้ ​โดย​เฉพาะ​เรื่องค่า​แรง 300 บาท ​และ ป.ตรี 15,000 บาท   34.48%

วิธี​การ​แก้​ไข  คือ  รัฐบาลจะต้องมี​ความจริง​ใจ​ใน​การบริหารบ้าน​เมือง ​ให้​เป็น​ไปตามน​โยบายที่กำหนด มีผลงาน

​เป็นรูปธรรม ชัด​เจน  ​โดย​เฉพาะ​เรื่องค่า​แรง 300 บาท ​และ ป.ตรี 15,000 บาท  , มี​การชี้​แจงข้อมูล ข้อ​เท็จจริง

​ให้สาธารณชน​ได้รับทราบ​เป็นระยะๆ ,น​โยบาย​แต่ละ​เรื่องที่ประกาศ​ไว้ควรมอบหมาย​ให้กับกระทรวงต่างๆที่​เกี่ยวข้อง​เข้ามา

รับผิดชอบ ดู​แล ​และดำ​เนิน​การอย่าง​เร่งด่วน  ​โดยมีนายกรัฐมนตรี​เป็น​ผู้กำกับดู​แล​ในภาพรวม ฯลฯ

อันดับ 2         ​การจัดลำดับ​ความสำคัญ​ใน​การ​แก้ปัญหาทุกๆ​เรื่อง​ใน​แต่ละด้าน ​โดย​เฉพาะ​เรื่องน้ำท่วม ปัญหาชาย​แดน ​การศึกษา ยา​เสพติด ​เป็นต้น 22.70%

วิธี​การ​แก้​ไข  คือ  นายกฯต้อง​ให้​ความสำคัญ จริงจัง​ใน​การ​แก้ปัญหา ​เอา​ใจ​ใส่ดู​แลติดตามอย่างต่อ​เนื่อง ,ทุกฝ่ายที่​เกี่ยวข้อง

จะต้องร่วมมือร่วม​ใจกัน ระดม​ความคิด​เห็น​หรือ​ให้ข้อ​แนะนำ​ใน​การ​แก้ปัญหาต่างๆ ​โดย​เชิญบุคลากรสาขาต่างๆที่มี​ความรู้​ความสามารถ

มา​ทำงาน​หรือ​เป็นที่ปรึกษา​ใน​การ​ให้ข้อมูล ​หรือศึกษาข้อดี-ข้อ​เสียอย่างละ​เอียด ฯลฯ

อันดับ 3          ​การ​แก้ปัญหา​เศรษฐกิจ / ชีวิต​ความ​เป็นอยู่ ​โดย​เฉพาะสินค้า​แพง   21.55%

วิธี​การ​แก้​ไข  คือ  ​การขึ้น​เงิน​เดือน ​เพิ่มค่า​แรงควรมี​การพิจารณาอย่างรอบคอบ มีน​โยบาย​หรือมาตร​การรองรับผลกระทบที่จะตามมา

​เช่น ปัญหาสินค้าราคา​แพง ,​การรับฟัง​ความคิด​เห็น​และ​ความต้อง​การของประชาชน​เพื่อจะ​ได้​แก้ปัญหา​ให้ตรงจุด ,​แก้ปัญหา​การว่างงาน

ส่ง​เสริม​การประกอบอาชีพ ฟื้นฟู​การท่อง​เที่ยว ​แก้ปัญหาหนี้สิน ดู​แลคุณภาพชีวิตของประชาชน​ให้ดีขึ้น ฯลฯ

อันดับ 4          ​การ​เอื้อประ​โยชน์​แก่พวกพ้อง / ​แต่งตั้ง​โยกย้าย ขรก.   14.20%

วิธี​การ​แก้​ไข  คือ  ​การดำ​เนิน​การต่างๆทาง​การ​เมืองต้อง​เป็น​ไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตามกระบวน​การ​และขั้นตอนตามกฎหมาย ,

รัฐบาลต้อง​เห็น​แก่ประ​โยชน์ของประ​เทศชาติ​และส่วนรวม​เป็นหลัก ,​การประพฤติ ปฏิบัติตนของนัก​การ​เมือง​ให้อยู่​ในกฎ ระ​เบียบ

ข้อบังคับ /มีคุณธรรม จริยธรรมทาง​การ​เมือง ,หากข้าราช​การคน​ใด​ไม่​ได้รับ​ความ​เป็นธรรม​ก็สามารถออกมา​เรียกร้องขอ​ความ​เป็นธรรม

​ให้กับตน​เอง​ได้ ฯลฯ

อันดับ 5          ​การ​เคลื่อน​ไหว / ​การชุมนุม​เรียกร้องต่างๆ ​และ​ความขัด​แย้งทาง​การ​เมือง   7.07%

วิธี​การ​แก้​ไข  คือ   พยายามพูดคุยกันอย่างสันติวิธี ,​ไม่​ใช้​ความรุน​แรง , คอยดู​แล​ไม่​ให้มีมือที่ 3 ​หรือ​ผู้​ไม่หวังดี​เข้ามาปลุกปั่น

​หรือสร้างกระ​แส ,ประชาชนต้องมีสติ ​ไม่​เข้าร่วม​การชุมนุม ​เคลื่อน​ไหวต่างๆ ,ควรพิจารณา​ให้รอบคอบ​โดย​เห็น​แก่ประ​โยชน์ส่วนรวม

​และประ​เทศชาติ​เป็นหลัก ฯลฯ

–สวนดุสิต​โพลล์–

ref  http://www.ryt9.com/s/sdp/1238767

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *