โทรศัพท์ โทรสาร(fax) เทศบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

 Hits: 4395

ชื่อเบอร์โทรศัพท์ Telโทรสาร Faxองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
ไชยราช0-3269-4615-19032694618
สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี0-7727-2513 , 0-7728-2754077288919เทศบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ0-3269-0049032690049
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพรุพี077-267074077267074อบต
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งลาน074-242260074242260เทศบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน077-861246077861246
เทศบาลนครนนทบุรี02-589-0500, 02-589-0505, 02-589-0508, 02-589-0510, 02-589-0498025890496เทศบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลกำพวน0-7784-4198 ต่อ 12077844198 ต่อ 18
สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด0-2960-9704-14029609703เทศบาล
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่0-4429-2389044292389อบต
สำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง02-4474065,02-8827061024493079เทศบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน0-7544-7011075447011อบต
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา0-7537-7581075377581อบต
สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่074-200000074235536เทศบาล
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ0-7534-2288075351290อบต
เทศบาลเมืองปากช่อง0-4431-2037-8044313040เทศบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ0-7567-0259075670259อบต
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เสด็จ0-7544-7200075447200อบต
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง0-7478-1862074781862อบต
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา0 5385 73600 5347 9120เทศบาล
สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่0-4327-2661,0-4327-2642,0-4327-2762043272762เทศบาล
สำนักงานเทศบาลตำบลคลองขุด0-7472-3733 ต่อ 18074723733 ต่อ 13เทศบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลควนรู0-7443-2308074386001อบต
สำนักงานเทศบาลนครสมุทรปราการ0-2395-5201-14 ต่อ 148-149023955221เทศบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่0-7431-8142074318142 กด 26อบต
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา073-202519073202519 ต่อ 105อบต
เทศบาลตำบลดงมะดะโทร. 053-184131แฟกซ์ 053184132อบต
เทศบาลตำบลหงาว0-5369-6333053696334เทศบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลีโทร. 053-673657แฟกซ์ 053673885อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ0-7329-5273,0-7325-4353073295551อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ0-7353-9495-6073539498อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำโทร. 053-635227-8แฟกซ์ 053635228อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้้โทร. 053-918233แฟกซ์ 053763256อบต
เทศบาลตำบลแม่ยาว053-737359053737331เทศบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม0 3866 6499, 0 3888 82820 3888 8282อบต
อบต.หนองละลอก0-3886-8821,0-3864-2365038868821 ต่อ 8อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง0-4438-4300044384300อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง0-4205-2214042052213อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเนียม043-370380043370066อบต
เทศบาลตำบลภูเวียง043291208043291238เทศบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม042-057115042057115อบต
เทศบาลตำบลโคกสูง043-549194043549194อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ0-5396-9067, 0-5396-9192053969068อบต
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแม053-835965053835965อบต
เทศบาลตำบลบ้านแหวน053 – 441961053 441961เทศบาล
เทศบาลเมืองหนองปรือ0-3824-9820,249-8430387349345เทศบาล
เทศบาลเมืองสัตหีบ0-3843-8490038438490เทศบาล
สถานที่ตั้งเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์0-2546-2191-2029558060เทศบาล
เทศบาลตำบลป่าซาง053-607667-8053607668เทศบาล
เทศบาลตำบลแม่สอย053-459000053856625เทศบาล
เทศบาลตำบลแม่แจ่ม.0-5348-5101053485052เทศบาล
เทศบาลตำบลข่วงเปา0-2691-9833, 0-2691-9866, 0-2691-9882026919884
นิตยสาร งานฝีมือ0-2641-7941-50022485819
เทศบาลตำบลสุเทพ053-811561053811561 ต่อ 106เทศบาล
นิตยสาร บันทึกคุณแม่0-2716-1717027161720
เทศบาลตำบลท่าศาลา053-850103053850037เทศบาล
นิตยสาร อ.ส.ท.๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐ ต่อ ๒๘๖๒ – ๒๘๖๘๐ ๒๒๕๓ ๗๔๕๗
เทศบาลตำบลแม่เหียะ053-276491083805183เทศบาล
นิตยสาร รักลูก+66(0) 2913 7555 ต่อ 4121-25+66(0) 2831 8488
นิตยสาร สุขภาพดี0 2184 8651- 30 2184 8654
นิตยสาร สตาร์ ซอคเก้อร์02-5088-000025088033
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง0-5385-0421 ,0-5385-1647-8 ,0-5311-7675053851646เทศบาล
นิตยสาร ชุดไทย(662) -880-1876(662) 4336394 , 8791525
เทศบาลตำบลป่าแดด053-812011-3,053-812584053447325เทศบาล
เทศบาลตำบลดงมะดะ0-5369-6333053696334เทศบาล
เทศบาลตำบลบ้านเหล่า053 – 953118053 953113เทศบาล
นิตยสาร ในวงการพิมพ์0 2253 30090 2650 0684
เทศบาลตำบลแม่ลาว053-666035053666035 ต่อ 13เทศบาล
เทศบาลตำบลป่าก่อดำ0-5366-6694053666764เทศบาล
นิตยสาร สารคดี0-2540-7914025407915
เทศบาลตำบลบ้านต้า053-797111053797558เทศบาล
เทศบาลตำบลไม้ยา0 5367 20330 5367 2072เทศบาล
เทศบาลตำบลพญาเม็งราย0-53799-105053799114เทศบาล
นิตยสาร สารคดี02-281 6110 (อัตโนมัติ)(0) 2282 7003
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า053-781665053781665เทศบาล
นิตยสาร ฅ คน(662) 957-5793(662) 9575796
เทศบาลตำบลแม่สรวย0-5378-6123 , 0-5378-6329053786123 , 053786329เทศบาล
เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ0-5364-4529053734083เทศบาล
นิตสารแรงบัลดาลใจ02-530-7345-9025593283
เทศบาลตำบลแม่สาย053-731288053731288เทศบาล
วารสารการเงินธนาคาร(662) 0-26914126-30(662) 026915826
เทศบาลตำบลปากดง0-5571-2741055712741เทศบาล
เทศบาลตำบลไทรงาม055 – 791009 ต่อ 11055 791009 ต่อ 11เทศบาล
0 5385 73600 5347 9120เทศบาล
เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา0-5573-5489 ต่อ 10055735489 ต่อ 25เทศบาล
เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี0-5587-0594 – 50558705945 ต่อ 18เทศบาล
เทศบาลตำบลท่ามะเขือ055-781010055781884เทศบาล
เทศบาลตำบลบ้านดู่0-5370-3653053703262เทศบาล
เทศบาลตำบลนางแล053-706017053706017เทศบาล
เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย0-5367-3843053673843 ต่อ 16เทศบาล
เทศบาลตำบลแม่ยาว053-737359053737331เทศบาล
เทศบาลตำบลเวียงชัย053-769086053768867เทศบาล
เทศบาลเมืองลำพูน0-5351-1013053511092เทศบาล
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ0-5379-1171-2 (ต่อ 24)0537911712 (ต่อ 22)เทศบาล
เทศบาลตำบลเวียง053791630053791630เทศบาล
เทศบาลตำบลครึ่ง053-783328053783328 ต่อ 15เทศบาล
เทศบาลเมืองบัวใหญ่044-461163044461370เทศบาล
เทศบาลตำบลหงาว0-7784-8017, 0-7784-8290077848290เทศบาล
สำนักงานเทศบาลเมืองนางรอง0-4463-1660, 0-4463-2529044631660, 044632529เทศบาล
เทศบาลตำบลสันมะค่า0-5376-1599053761599เทศบาล
เทศบาลตำบลแม่จัน0-5377-1369-70, 0-5377-1546, 0-5377-2154, 0-5377-2565053772565เทศบาล
นิตยสาร เทคนิค0 2862 1396-90 2862 1395
เทศบาลตำบลเมืองนะ0-34481314, 0-34483184-5 , 0-34481456034483186เทศบาล
เทศบาลตำบลไม้งาม0-5551-3301055513301 ต่อ 209เทศบาล
เทศบาลตำบลบ้านตาก(055) 591251(055) 591135เทศบาล
เทศบาลตำบลแม่จะเรา055-585-145055585249เทศบาล
เทศบาลตำบลแม่กุ055583030เทศบาล
สำนักงานเทศบาลเมืองสามพราน034-311962034324805เทศบาล
เทศบาลตำบลพบพระ055-569-022055569022เทศบาล
เทศบาลตำบลอุ้มผาง055-561-018-9055561613เทศบาล
สำนักงานเทศบาลเมืองตาคลี056-261320056261320เทศบาล
เทศบาลตำบลปัว0-54791400054791400 ต่อ 16เทศบาล
เทศบาลตำบลศาลา0-344-83184-5034483186เทศบาล
เทศบาลตำบลปงยางคก0-5436-7520054367520เทศบาล
เทศบาลตำบลแม่พริก0-5429-9006054299006เทศบาล
เทศบาลตำบลสบปราบ0-5429-6224054296224 ต่อ 113เทศบาล
0-34481314, 0-34483184-5 , 0-34481456034483186
เทศบาลตำบลบ้านแป้น0-5357-3641053573162เทศบาล
สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์056-711007 , 711013 , 711447 , 721676 , 712668 , 748734-6056 711475 105เทศบาล
เทศบาลเมืองเขาสามยอด036-627377036627377เทศบาล
เทศบาลเมืองแก่งคอย0-3625-1914036251912เทศบาล
สำนักงานเทศบาลเมืองสิงห์บุรี036 – 523007 , 036 -523075036 511328เทศบาล
สำนักงานเทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ0-2389-4486023894486เทศบาล
สำนักงานเทศบาลเมืองสำโรงใต้0-2183-3008-11027545557เทศบาล
เทศบาลเมืองอ้อมน้อย0-2420-4011-18024209100เทศบาล
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี0-5561-1126055612631เทศบาล
สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี035 – 511021 และ 035 – 511978035 – 522973เทศบาล
เทศบาลเมืองราชบุรี0-3232-1311032338462เทศบาล
เทศบาลเมืองกระบี่075-620-601075620603เทศบาล
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก0-7361-1006073614005เทศบาล
สำนักงานเทศบาลเมืองตะกั่วป่า0-7642-4388,0-7642-4525076424524เทศบาล
เทศบาลเมืองพังงา076-411780076412083เทศบาล
สำนักงานเทศบาลเมืองพัทลุง074 – 613007074 613290เทศบาล
เทศบาลตำบลอุโมงค์0-5398-3234053983234เทศบาล
เทศบาลตำบลเวียงยอง0-5356-0988, 0-5356-2605-605356098824เทศบาล
เทศบาลตำบลมะเขือแจ้053 – 503990-1 ,053-503664053503664 ต่อ 111เทศบาล
เทศบาลตำบลเหมืองจี้053-003442053003043เทศบาล
เทศบาลตำบลศรีบัวบาน0-5355-3792,0-5355-3989053553792,053553989 ต่อ 12อบต
สำนักงานเทศบาลเมืองกะทู้076-321500076322129เทศบาล
เทศบาลเมืองป่าตอง(66) 076-344275(66) 076344255, (66) 076342080เทศบาล
เทศบาลตำบลทาแม่ลอบ0-5351-8054053518054อบต
เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง0-5359-1270,0-5355-0831053550832เทศบาล
เทศบาลตำบลศรีเตี้ย053-528650 – 1053528650เทศบาล
เทศบาลตำบลดงดำ0-5356-1695053561695เทศบาล
เทศบาลตำบลศรีวิชัย0-5300-8231053008122เทศบาล
เทศบาลตำบลน้ำดิบ0-5350-8013053508013
เทศบาลตำบลบ้านธิ053-501184 หรือ053-567027053501879เทศบาล
เทศบาลตำบลบ้านกล้วย055-612503055612504เทศบาล
เทศบาลตำบลตลิ่งชัน055-946674-76055946677เทศบาล
เทศบาลตำบลกงไกรลาส055-691158055691158 ต่อ 11เทศบาล
เทศบาลตำบลศรีสำโรง0 5568 1657 , 0 5568 2966 , 0 5568 3049055 6822430เทศบาล
เทศบาลตำบลศรีนคร055-652715055652715เทศบาล
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์055-624247055953313
เทศบาลตำบลจอมพระ044-581174044581113เทศบาล
เทศบาลตำบลนามน0-34481314, 0-34483184-5 , 0-34481456034483186เทศบาล
เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์074-521024074444194เทศบาล
เทศบาลตำบลหัวไทร075-389504075388977เทศบาล
เทศบาลนครหาดใหญ่074-200000074235536เทศบาล
เทศบาลตำบลเชียรใหญ่0-7538-6038 , 0-7538-6081075386213เทศบาล
เทศบาลตำบลเขาชุมทอง0-7544-9291075449454เทศบาล
เทศบาลำบลหินตก075-497044075497044เทศบาล
เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์0-7533-6081075441969เทศบาล
เทศบาลตำบลที่วัง075-363250075538359เทศบาล
เทศบาลตำบลดงแดง0-4354-4444info@dongdang.go.thเทศบาล
เทศบาลตำบลหัวช้าง043-531170,043-561235,043-561404,043561-425043531170,043561235,043561404,043561425เทศบาล
เทศบาลตำบลดงสิงห์043-656288043656289เทศบาล
เทศบาลตำบลนาบอน0-7549-1158075491861เทศบาล
องค์การบริการส่วนตำบลพิปูน0-75-372338075372338เทศบาล
เทศบาลตำบลดินดำ043-657461043657462
เทศบาลตำบลไม้เรียง0-7567-1263075671264เทศบาล
เทศบาลตำบลฉวาง075-480279075480279เทศบาล
เทศบาลตำบลจันดี0-7548-6498075364373เทศบาล
เทศบาลตำบลลานสกา0-7537-4832075327065เทศบาล
เทศบาลตำบลพรหมโลก075-396163075396163 ต่อ 108เทศบาล
เทศบาลตำบลมะอึ0-4361-1078043611078เทศบาล
เทศบาลตำบลท่าศาลา0-7552-2785075522785เทศบาล
เทศบาลตำบลท้องเนียน075-528-367075528367เทศบาล
เทศบาลตำบลขนอม0-7552-8834075528834เทศบาล
เทศบาลตำบลบางจาก0-7539-9511075399511เทศบาล
เทศบาลตำบลทุ่งกุลา043-611905043611905เทศบาล
เทศบาลตำบลปากนคร0-7537-9151075379036เทศบาล
เทศบาลตำบลหินกอง0-4367-3059043673059
เทศบาลตำบลเสลภูมิ043-533217, 553306043553306 ต่อ 19เทศบาล
เทศบาลตำบลปอภาร043654233043654200เทศบาล
เทศบาลตำบลไก่คำ0-4552-3546045523547เทศบาล
เทศบาลตำบลนาหมอม้า045-540211045540211เทศบาล
เทศบาลตำบลพระเหลา045463502045463502เทศบาล
เทศบาลตำบลคลองพน0-7564-1422075641422เทศบาล
เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้075-681165075681165เทศบาล
เทศบาลตำบลปลายพระยา075-687141075687141111เทศบาล
เทศบาลตำบลดงมะยาง045-5179200818765463เทศบาล
เทศบาลตำบลเหนือคลอง0-756-91841, 0-756-36448075691481เทศบาล
เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ0-355-77115035577115 ต่อ 18เทศบาล
เทศบาลตำบลท่าเสด็จ035-597-303035597607เทศบาล
เทศบาลตำบลดอนเจดีย์0-3559-1240035591149เทศบาล
เทศบาลตำบลเขาพระ0-3557-8499, 0-3557-8360035578499เทศบาล
เทศบาลตำบลศรีประจันต์035-581-951035582781เทศบาล
เทศบาลตำบลขามป้อม045-215009, 045-215147 ต่อ 14045215216เทศบาล
เทศบาลตำบลสระยายโสม035-559140035559077เทศบาล
เทศบาลตำบลบ้านโข้ง035-595793035595793เทศบาล
เทศบาลตำบลบัวงาม0-3227-9230032279230 ต่อ 13เทศบาล
เทศบาลตำบลคลองด่าน0-2330-2010-1602330201016 ต่อ 104เทศบาล
เทศบาลตำบลบุณฑริก0-4520-1220045376143เทศบาล
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู0-2709-1017-20023239453เทศบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่0-2337-3115-6 ต่อ 120023373848อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง02-7071671027071674อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ037-276271037276271อบต
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม0-3741-0388037410388เทศบาล
เทศบาลตำบลประจันตคาม037-291401,037-292068037291401 ต่อ 11เทศบาล
เทศบาลตำบลบ้านสร้าง035-230567-8035230567เทศบาล
สำนักงานเทศบาลตำบลนาดี0-3728-9086037289086เทศบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน0-3728-2574037282574อบต
เทศบาลตำบลเมืองเก่า043258101-3043258106เทศบาล
เทศบาลตำบลโคกมะกอก037-294122, 037-294122037294122 ต่อ 116เทศบาล
เทศบาลตำบลบ้านนาปรือ037-471294037482006เทศบาล
เทศบาลตำบลกม.50-3255-4448032554448เทศบาล
เทศบาลตำบลหนองบอน0-3954-5281039545281เทศบาล
เทศบาลตำบลหาดเล็ก039-544484039544482เทศบาล
เทศบาลตำบลชำราก039-511216039511216 ต่อ 17เทศบาล
เทศบาลตำบลตะกาง0-3951-7136-70395171367เทศบาล
เทศบาลตำบลขี้เหล็ก0 5337 26290 5346 5484เทศบาล
เทศบาลเมืองวารินชำราบ045-269680045323787เทศบาล
เทศบาลเมืองพระพุทธบาท0-362-67111036321493เทศบาล
เทศบาลตำบลบุณฑริก0-4520-1220045376143เทศบาล
เทศบาลตำบลพิมาย0 4447 1120 4447 1121 ต่อ 11เทศบาล
เทศบาลตำบลหนองปรือ0-3464-5200034645200 ต่อ 116เทศบาล
เทศบาลตำบลแหลมงอบ0-3959-7217039597218เทศบาล
เทศบาลตำบลบางม่วง0-2924-9480-3025951562เทศบาล
เทศบาลตำบลบางใหญ่02-9858491-3029858498เทศบาล
เทศบาลตำบลคลองพระอุดม0-2926-0033029260033 ต่อ 14เทศบาล
เทศบาลตำบลกม.50-3255-4448032554448เทศบาล
เทศบาลตำบลนาดี0-3728-9086037289086เทศบาล
เทศบาลตำบลบ้านสร้าง035-230567-8035230567เทศบาล
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม0-3741-0388037410388เทศบาล
เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ037-279136037279137เทศบาล
เทศบาลตำบลโคกปีบ037-276271037276271อบต
เทศบาลตำบลสวนหลวง0-3473-2623034732623อบต
เทศบาลตำบลศรีประจันต์0-3558-1951035582781อบต
เทศบาลตำบลด่านช้าง035 595-640035 595640อบต
เทศบาลตำบลเขาพระ0-3557-8499, 0-3557-8360035578499เทศบาล
เทศบาลตำบลสระกระโจม035 – 557124035 557055เทศบาล
เทศบาลตำบลคลองพน0-7564-1422075641422เทศบาล
เทศบาลตำบลปากนคร0-7537-9151075379036เทศบาล
เทศบาลตำบลบางจาก0-7539-9511075399511เทศบาล
เทศบาลตำบลขนอม0-7552-8834075528834เทศบาล
เทศบาลตำบลสระยายโสม035-559140035559077เทศบาล
เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง0-3555-9274035559674เทศบาล
เทศบาลตำบลโคกครามพัฒนา0-3558-6011,0-3558-6615035587504เทศบาล
เทศบาลตำบลเขาดิน0-3543-3572035433572เทศบาล
เทศบาลตำบลบ้านโข้ง035-595793035595793เทศบาล
เทศบาลตำบลเกาะศรีบอยา0-7562-1741075621741อบต
เทศบาลตำบลดอนเจดีย์0-3559-1240035591149เทศบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์0 3541 3478อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ035-472058035472059อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว035-496016053496015อบต
เทศบาลตำบลไชยปราการ0-53870-888053457360เทศบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ0 – 3556 – 20200 3557 2243อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้า0-3545-5100035455100อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ0-3551-5497035515497อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา0-3551-5259035515259อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ035-432155, 32022035432155, 32022อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้ใหญ่0-3545-6277035456250อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม045-215009, 045-215147045215216อบต
อบต.เกาะศรีบอยา0-7562-1741075621741อบต
อบต.เขาดิน075-602096075602097อบต
อบต.พรุเตียว075 – 627111075 627111 ต่อ 102อบต
อบต.ห้วยน้ำขาว0-7569-9395-6075699396อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลก่อเอ้045-473595045473595 ต่อ 107อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลโขงเจียม045-351223045351223อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง0-4584-3021-23045843022อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช0-4536-1664045361664 ต่อ 14อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง0-4586-5646045865647อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง0-4523-4021045234080อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ศรี0-4522-9052045229058อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง0-4337-7418043269233อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์043-611002043611002อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส0-4365-2074043652074 ต่อ 18อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร๐ – ๔๓๖๑ – ๑๑๘๓ ต่อ ๑๐๓,๐ ๔๓๖๑ ๑๑๘๓ ต่อ ๑๐๘อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลปาฝา043-507318043507318อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย0-4354-4393043544393อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก0-4357-4567,0-4357-4626043574567อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส043-669222043669222อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง043-504250043579384อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี0-4361-1043043611043อบต
เทศบาลตำบลโคกสูง043-549194043549194อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง0-4352-7968043519814อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์043-651-526043651526 ต่อ 18อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์043-611106043611106อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง043-504250043579384อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่0-4213-52220422135222อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยวาน042-26508104226081อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง042-382586042382236อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านก้อง0-4223-6106042236107อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย055-436766055436765อบต
อบต.หนองทะเล075644280075644280อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่034-673043-4034673044อบต
สำนักงานองค์การบริหารส่วน0-4205-2214042052213อบต
องค์กรบริหารส่วนตำบลหลุมรัง0-3458-0132,0-3458-0134034580132อบต
องค์กรบริหารส่วนตำบลสมเด็จเจริญ0 – 3467 – 50550 3467 5055อบต
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน0-3469-6115-60346961156อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลพระแท่น034-603613-40346036134อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี05571-5115 ต่อ 15 – 21055715115 ต่อ 15 21อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู055-740081055740081อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลยางสูง0-5570-1194055701194อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลย่างม่วง0-3464-9796034601001อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งไผ่055-728105055728199อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห055-794075055 794240อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเขือ: 055-864123: 055864123อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่0-3469-9043-40.346990434อบต
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง034-698683034698683อบต
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะคร้อ034-531044034531044อบต
อบต. วังแขม055-870063-6505587006364ต่อ15, 16อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน055-865-027-8055865027อบต
องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองโสน034576260034576260อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสมบูรณ์043-835401043835402อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา055-701016055701016อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลสหัสขันธ์086-45041680864504168อบต
อบต.ไทรงาม055-791140055791003อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน043-840200043840200อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง055-857-711-3nongluang@nongluang.go.thอบต
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเนียม043-370380043370066อบต
องค์กรบริหารส่วนตำบลศิลา0-4324-6505-6043246507อบต
อบต. คุยบ้านโอง055-749680055749680ต่อ 17อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำ055-763305-6055763305อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง0-4345-5544 – 450 4345 5545อบต
อบต. คณฑี055-867667055867667อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง0-4337-7418043269233อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว0-4337-7388043377624อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง055-745562055745562อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว055-746-060055746201อบต
อบต. โนนพลวง055-749415 , 055-701158055749415อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนซ่อง0-3942-8031039428031อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลพวา0-3949-0425039490425อบต
อบต.ดินอุดม0-7565-0120075650120 ต่อ 115อบต
อบต.เขาวงกต0-3949-0049039490049อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน0-3942-6017,0-3942-6018039426018อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลบางชัน0-3932-6590039326590อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลวังสรรพรส0-3949-2246-7039492248อบต
อบต.เขาใหญ่0-7566-7595075667595อบต
เทศบาลตำบลตกพรม0-3931-7192-3039317193อบต
เทศบาลตำบลจันทเขลม0-3930-9960, 0-3930-9962039309961อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง0-3936-7458039367458อบต
อบต.ทุ่งเบญจา0-3943-7268,0-3932-6634039437268,039326634อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลรำพัน0-3941-7123039417123อบต
อบต.เขาแก้ว0-3937-1429 , 0-3932-6506039371429อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลกระแจะ0-3939-8115039398116อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลสนามไชย0-3941-7254039417254อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลทับไทร0-3936-0241039362041อบต
เทศบาลตำบลฉมัน0-3931-7005039317005 ต่อ 16อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนารายณ์0-3934-3830039343830อบต
อบต. ท่าช้าง0-3945-3341039453342อบต
อบต.พลับพลา0-3935-4652039354652อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย0-3945-6342039456342อบต
อบต.คีรีวง0-7562-1679075621679อบต
อบต.อ่าวลึกน้อย075-660886 , 081-9564924075660886 ต่อ 15อบต
อบต.อ่าวลึกใต้075681754อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล075644280075644280อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง075-637-146075637146 ต่อ 22อบต
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา0-7562-1741075621741อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย075-61808507561808515อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง0-7569-2246075692246 ต่อ 17อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน0-7560-2096075602097อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน0-3884-7342038847342 ต่อ 11
อบต. ท่าทองหลาง083-827264083827264
องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด038-509046038509046อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักบก0-3820-6872038463649อบต
องค์ก่รบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก038-7996445038799645อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี0-3837-9572, 0-3837-9536 ต่อ 101, 102038379572, 038379536 ต่อ 101, 102อบต
อบต.เหมือง038-389224-5038389223อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว0-3844-6358 , 0-3844-6360038446358 , 038446360อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซ้ำซาก038-056-444038379031อบต
อบต.หนองบอนแดง0-3819-2595-60381925956 ต่อ108อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิรุณ0-3848-5081038485081อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาซก0-3816-8567-80381685678อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพลู0-3821-8128-9038218129อบต
สำนักงานอบต.หนองเสือช้าง038 219442-30382194423 ต่อ 17อบต
สำนักงาน อบต.หนองปลาไหล038-240815-7038 240815อบต
อบต.บางนาง038-156530-20381565302อบต
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า038-447239038447239อบต
อบต.พานทอง038-452-308-9038452308อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงษ์0-3815-7100-2038157103อบต
สำนักงาน อบต.หน้าประดู่038 263637-9038740235อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลกุฏโง้ง038-463914038 463914อบต
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพลาะ0-3826-3303038263263อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง0-3816-2216-9038162217อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลนามะตูม0-3846-2446038462446อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเริก0-3820-9337038209337 ต่อ 15อบต
สำนักงานอบต. นาวังหิน0-3846-3426-7038463427อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง0-3846-2059038462059อบต
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเซิด038-162881038162882อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง0-3846-2036038462036อบต
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหียง038-164041 ต่อ 15038164100 ต่อ 11อบต
อบต.หน้าพระธาตุ038-474650038366399อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน0-3847-2222038472222อบต
สำนักงาน อบต.เขาคันทรง038-290225038290225อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน038-345959, 038-346589, 081-9497771038346116อบต
สำนักงานเทศบาลตำบลบางพระ038-357-999038357185เทศบาล
เทศบาลตำบลนาจอมเทียน038-238613 – 18038238611เทศบาล
สำนักงานอบต. แสมสาร0-3843-1496038431112อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ0-3816-5433038165436อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกวางทอง038-363-070-10383630701 ต่อ 107อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง0-3826-3042-4038263024 ต่อ14อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง0-3816-5836038165836อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดสุวรรณ0-3821-1574038211574อบต
ไพรนกยูง0-5640-1148056448359อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย0-4480-0162044800162อบต
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า0-4487-1161044871121อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่044-880018-9044880018อบต
สำนักงาน อบต.ห้วยต้อน044-134008044134008อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง0-4412-1110044121111อบต
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มลำชี0-4481-0423044810423อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย044-848395 , 044-848695 , 044-848299044848395อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ0-4405-2508044052545อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ044-810633044810633อบต
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก0-44823217044893908อบต
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง0-4486-9133044869133อบต
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า0-4482-3984044823984อบต
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่044-823990044823994อบต
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส044-840544044840544อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก044-840207,044-840232044840207อบต
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม0 – 4487 – 50240 4487 5024อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย0-4480-3471 ,0-4480-3058044803472อบต
เทศบาลตำบลหนองบัวโคก0 4480 20950 4480 2049เทศบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง044-810029044810029อบต
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน0-4484-6254044846254อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม044-810307-8044810307อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก044125242044125242อบต
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชวน0-4481-0579044810579อบต
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร044-859198044859555อบต
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก044-810151044810151อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก0 4485 53010 4485 5301อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน044-878210, 086-2524520044878210อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดยม044 – 810606044 810606อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง044-810619044810619 ต่อ 17อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง0-4413-1135044131135อบต
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ0-4405-2508044052545อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน044-132500-2044132500อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง0-4481-0037044810037อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม044-810035 ต่อ 1044824102อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่044-880018-9044880018อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา044-822806044823659อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร044-876182044876182อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง044-810608044810608อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา044-876175044876555อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ0-4481-0315044810315อบต
บ้านนา077-501802077501802อบต
นาทุ่ง0-7750-6574, 0-7750-5012077505012อบต
ปากน้ำ0-7752-1353077521353อบต
คุริง077-505514077508018อบต
ท่าแซะ0-7758-4345077584345อบต
นากระตาม0-7754-8070077548070อบต
หงษ์เจริญ0-7761-3157077613024อบต
ปากคลอง0-7765-6068-9077656069อบต
เขาไชยราช0-7765-1272-3077651272อบต
ท่ามะพลา0-7758-2554 ,0-7754-1299077541299อบต
นาขา0-7759-5080077595263อบต
หาดยาย077-506622 , 077-506623077506622อบต
บางมะพร้าว077-520068077520068อบต
วังตะกอ0-7765-3062077653062อบต
นาพญา0-7752-0073077520073 ต่อ 17อบต
แหลมทราย0-7752-0092 ต่อ 14077520092 ต่อ 15อบต
พะโต๊ะ077-539072077539253อบต
พระรักษ์0 7762 05510 7762 0551อบต
สวนแตง077520136อบต
ทุ่งหลวง077-507845077507845อบต
วิสัยใต้0-7755-6146, 0-7752-0189077520189อบต
เขาค่าย0-77621-000-1077621001อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม0-5370-6081053735141 อีเมล์อบต
สำนักงาน อบต.รอบเวียง053-742663053742687อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก0-5367-4418053674418อบต
เทศบาลตำบลสันทราย0-5365-3694 , 0-5365-3281053653694เทศบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์053726368-90537263689 ต่อ 18อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัก053-678669053678669อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาย053-701312053701312 ต่อ 11อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสุด0-5370-6109053706109 ต่อ103อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ0-5377-8011,0-5377-8224-5053778011อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี053-673657053673885อบต
เทศบาลตำบลเวียงชัย053-769086053768867อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองชุม053768461053662883อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี045-756205045756205อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย045-583271045583272อบต
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด0-4575-6126045716745อบต
นาโต๊ะหมิง0-7527-8078075278078อบต
นาท่ามใต้075-204185075204185อบต
นาบินหลา0-7520-3393075203393อบต
บางรัก0-7557-0551-30755705513อบต
บ้านควน0-7550-1085 ต่อ 11075501085 ต่อ 17อบต
บ้านโพธิ์0-7521-9557075214567 …อบต
โคกสะบ้า0-7558-3105075583105อบต
นาข้าวเสีย0-7557-3158075573159อบต
ควนธานี0-7526-3023 ต่อ 111075263023 ต่อ 117อบต
บ่อน้ำร้อน0-7529-2169075292169 ต่อ 105อบต
บางเป้า0-7525-2069075203347อบต
บางสัก0-7529-2067075292067อบต
บางหมาก0-7526-3378075263378 ต่อ 13อบต
วังวน0-7525-3151 ต่อ 19075253151 ต่อ 19อบต
ทุ่งค่าย075-203233075203233อบต
ย่านตาขาว0-7520-7079075207079อบต
หนองบ่อ0 – 7528 – 51000 7528 5100อบต
038-847426038847426
เทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่0-7569-7206075697206เทศบาล
เทศบาลตำบลเหนือคลอง0-756-91841, 0-756-36448075691481เทศบาล
เทศบาลตำบลคลองพน0-7564-1422075641422เทศบาล
เทศบาลตำบลปลายพระยา075-687141075687141111เทศบาล
เทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย0-3464-2289034642289เทศบาล
เทศบาลตำบลทองผาภูมิ034-599101034599757 ต่อ 110เทศบาล
เทศบาลตำบลบ่อพลอย034-581020034581020เทศบาล
เทศบาลตำบลลูกแก034-566758-59034566760เทศบาล
เทศบาลตำบลหนองปรือ0-3464-5200034645200 ต่อ 116เทศบาล
เทศบาลตำบลโนนบุรี0-4387-1146043871566 , 043871096เทศบาล
เทศบาลตำบลโพน043-856157, 043-856255, 043-856256043856157, 043856255, 043856256เทศบาล
เทศบาลตำบลกมลาไสย0-438-99154043899088 ต่อ 24เทศบาล
เทศบาลตำบลกุดสิม0-438-59087043859587เทศบาล
เทศบาลตำบลคำใหญ่0 – 4312 – 5115, 0 – 4312 – 51140 4312 5114เทศบาล
เทศบาลตำบลท่าคันโท0-4387-7088043877088 ต่อ 20เทศบาล
เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์043-122073-40431220734 ต่อ 118เทศบาล
เทศบาลตำบลนครชุม055-738-868-870055738870เทศบาล
เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง0-4344-9021043449467เทศบาล
เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์0-4344-6155, 0-4344-6091043446091 ต่อ 104เทศบาล
เทศบาลตำบลเปือยน้อย0-4349-4281043494119เทศบาล
เทศบาลตำบลแวงใหญ่043-496124 ,043-496071043496124เทศบาล
เทศบาลตำบลแวงน้อย043-499226043499533เทศบาล
เทศบาลตำบลโนนศิลา043-281129043281129เทศบาล
เทศบาลตำบลซำสูง0-4321-9097-8043219097เทศบาล
เทศบาลตำบลดอนโมง043-299472043388207เทศบาล
เทศบาลตำบลบ้านเป็ด0-4342-3869, 0-4342-3870, 0-4342-3543043345325เทศบาล
เทศบาลตำบลบ้านแฮด043-218169043218169เทศบาล
เทศบาลตำบลบ้านฝาง0-4326-9002-3043269001เทศบาล
เทศบาลตำบลพระยืน0-4326-6425043266016เทศบาล
เทศบาลตำบลภูเวียง043291208043291238เทศบาล
เทศบาลตำบลภูผาม่าน0-4339-6022-30433960223 ต่อ 802เทศบาล
เทศบาลตำบลมัญจาคีรี043 – 289169043 289169อบต
เทศบาลตำบลสีชมพู043 – 399245043 399068เทศบาล
เทศบาลตำบลหนองเรือ043-294050043294050เทศบาล
เทศบาลตำบลหนองแก043 – 296220043 296220เทศบาล
เทศบาลตำบลหนองสองห้อง043 – 491602043 491106เทศบาล
เทศบาลตำบลเนินสูง0-3949-4110039494109เทศบาล
เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน0-3938-7110 ,0-3944-7488039387038เทศบาล
เทศบาลตำบลท่าใหม่0-3943-1502039431747เทศบาล
เทศบาลตำบลพลิ้ว0-3943-4310039434311เทศบาล
เทศบาลตำบลหนองคล้า0-3943-7290039437444เทศบาล
เทศบาลตำบลหนองบัว039 – 450888039 450888เทศบาล
เทศบาลตำบลเทพราช0-3859-5633 , 0-3859-5716038595633 , 038595716 ต่อ 112เทศบาล
เทศบาลตำบลแปลงยาว0-3858-9422038589423เทศบาล
เทศบาลตำบลท่าข้าม0-3857-3411-20385734112 แฟกซ์ กด 117เทศบาล
เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน0-3853-1230 ต่อ 104038531230 ต่อ 103เทศบาล
เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา0-3858-9425-6 หรือ 0-3858-9701-2038589425เทศบาล
เทศบาลตำบลนครเนื่องเขต038-814444 ต่อ 16038814444 ต่อ 16เทศบาล
เทศบาลตำบลบางขนาก0-3852-4201-2038524201เทศบาล
เทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว0-3858-1366038581106เทศบาล
เทศบาลตำบลพนมสารคาม0-3855-1881, 0-3855-2192, 0-3855-3628038551881 ต่อ 111เทศบาล
เทศบาลตำบลสนามชัยเขต0-3859-7021038597021 ต่อ 23เทศบาล
เทศบาลตำบลหัวสำโรง038-853104 , 038-853612038853718เทศบาล
เทศบาลตำบลเกาะจันทร์038 – 209666038 209666เทศบาล
เทศบาลตำบลเกาะสีชัง038 – 216141038 216532เทศบาล
เทศบาลตำบลคลองตำหรุ0-3814-5666,0-3814-5680038145666 ต่อ107เทศบาล
เทศบาลตำบลท่าบุญมี038- 208826038209116เทศบาล
เทศบาลตำบลนาจอมเทียน038-238613 – 18038238611เทศบาล
เทศบาลตำบลบ่อทอง0-3821-16120382116123เทศบาล
เทศบาลตำบลบางพระ038-357-999038357185เทศบาล
เทศบาลตำบลบางละมุง(ระบบอัตโนมัติ 4 หมายเลข) 0-3824-0880-4038240880 , 038240407เทศบาล
เทศบาลตำบลพานทอง038-452558038451467เทศบาล
เทศบาลตำบลสัตหีบ0-3843-5968-70038435969 ต่อ 419เทศบาล
เทศบาลตำบลหนองตำลึง0-3820-6592038206592เทศบาล
เทศบาลตำบลห้วยใหญ่038-239439-41038 239439เทศบาล
เทศบาลตำบลหัวกุญแจ0-3820-1133038201696เทศบาล
เทศบาลตำบลอ่างศิลา038-142100-4038142105เทศบาล
เทศบาลตำบลอ่าวอุดม038-311535, 038-322014038311535,038322014เทศบาล
เทศบาลตำบลแพรกศรีราชา0-5648-1454056481023เทศบาล
เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์0-5648-9123056489123เทศบาล
เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร0-5694-1271056941272เทศบาล
เทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์0-4486-9572044869572เทศบาล
เทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว0 4489 91130 4489 9424เทศบาล
เทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์0-4485-9245044859076เทศบาล
เทศบาลตำบลท่ายาง0-7755-3360077553360 ต่อ 20เทศบาล
เทศบาลตำบลนาโพธิ์0-7753-1002077531002เทศบาล
เทศบาลตำบลปะทิว0-7759-1631077591632เทศบาล
เทศบาลตำบลปากตะโก0-7757-9137077579137เทศบาล
เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร0-7752-2008077522235เทศบาล
เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน0-7756-1061077561061 ต่อ 208เทศบาล
เทศบาลตำบลพะโต๊ะ077-539072077539253เทศบาล
เทศบาลตำบลมาบอำมฤต0-7757-8458077578458 ต่อ 105เทศบาล
เทศบาลตำบลละแม0-7755-9105077559105เทศบาล
เทศบาลตำบลวังไผ่0-7750-6593077576496เทศบาล
เทศบาลตำบลสะพลี077-560390-91077560340เทศบาล
เทศบาลตำบลเชิงดอย0-5349-5220053865079เทศบาล
เทศบาลตำบลเมืองงาย0-5337-5513053375631เทศบาล
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว0 5347 5025 , 0 5347 42270 5347 4188 ต่อ 17เทศบาล
เทศบาลตำบลแม่ริม053 – 299523 ,053 – 297613ต่อ 113เทศบาล
เทศบาลตำบลแม่อาย053-459000053856625เทศบาล
เทศบาลตำบลช้างเผือก053-217953053217953 ต่อ 18เทศบาล
เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า0-5388-4584-50538845845 ต่อ 25เทศบาล
เทศบาลตำบลบ้านกลาง0-5383- 4570053834570เทศบาล
เทศบาลตำบลยางเนิ้ง053-321-420 , 053-321-951053321420 ต่อ 103เทศบาล
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง0-5339-7248ต่อ 207เทศบาล
เทศบาลตำบลสันป่าตอง053-355270, 053-312076053822948เทศบาล
เทศบาลตำบลสันมหาพน053-471-267, 053-470-356053471400เทศบาล
เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา053-832861-3-4053464041เทศบาล
เทศบาลตำบลหางดง053-441543053442105เทศบาล
เทศบาลตำบลอมก๋อย0-5346-7058053467013 ต่อ 18เทศบาล
เทศบาลตำบลเวียงเทิง0 – 5379 – 53210 5366 9041เทศบาล
เทศบาลตำบลแม่คำ0-5377-9388053779198เทศบาล
เทศบาลตำบลบ้านดู่0-5370-3653,0-5370-3262053703653,053703262เทศบาล
เทศบาลตำบลบ้านต้า053-797111053797558เทศบาล
เทศบาลตำบลป่าแดด053-812011-3,053-812584053447325เทศบาล
เทศบาลตำบลท่าข้าม075-289302,075-288304075289302,075288304 ต่อ 21เทศบาล
เทศบาลตำบลทุ่งยาว075 – 288022075 288862เทศบาล
เทศบาลตำบลนาวง0-7526-4140075264335เทศบาล
เทศบาลตำบลสิเกา0-7529-1085075248203เทศบาล
เทศบาลตำบลห้วยยอด0-7527-1331075271332เทศบาล
เทศบาลตำบลแม่ต้าน0-5558-9102055589102เทศบาล
เทศบาลตำบลวังเจ้า055-593-003055593244เทศบาล
เทศบาลตำบลสามเงา0-5559-9160055599160เทศบาล
เทศบาลตำบลเกาะหวาย037-398993037398993 ต่อ 12เทศบาล
เทศบาลตำบลธรรมศาลา0-3428-9861034289861เทศบาล
เทศบาลตำบลนครชัยศรี0-3433-2124, 0-3433-1590034228194เทศบาล
เทศบาลตำบลบางเลน034-391212034302552เทศบาล
เทศบาลตำบลรางกระทุ่ม0-3496-2295, 0-3423-6179เทศบาล
เทศบาลตำบลศาลายา0-2889-2141-42, 0-2889-2103เทศบาล
เทศบาลตำบลสามง่าม0-3438-1129เทศบาล
เทศบาลตำบลสามพราน034-311962, 034322689เทศบาล
เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่02-429-7006-10เทศบาล
เทศบาลตำบลเรณูนคร042579239เทศบาล
เทศบาลตำบลโพนสวรรค์042595215เทศบาล
เทศบาลตำบลบ้านแพง042-591-033เทศบาล
เทศบาลตำบลเทพาลัย044-469078044469078เทศบาล
เทศบาลตำบลเมืองคง0-4445-9077044459077เทศบาล
เทศบาลตำบลเสิงสาง044-447050044447050เทศบาล
เทศบาลตำบลโคกกรวด0-4439-5062044305224เทศบาล
เทศบาลตำบลโคกสวาย044-972001-20449720012เทศบาล
เทศบาลตำบลโชคชัย044-491600044491600เทศบาล
เทศบาลตำบลโนนแดง0-4447-5077044475077เทศบาล
เทศบาลตำบลโนนไทย044-381178044320427เทศบาล
เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์0-4496-1001044961001เทศบาล
เทศบาลตำบลโนนสูง30160044379355เทศบาล
เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล044-490978-9044490979เทศบาล
เทศบาลตำบลขามสะแกแสง0-4438-5066 กด 0044383362เทศบาล
เทศบาลตำบลคลองไผ่044-323380-2044323380เทศบาล
เทศบาลตำบลด่านเกวียน044-338105-6044338369 , 044338399เทศบาล
เทศบาลตำบลด่านขุนทด044-389226044389403เทศบาล
เทศบาลตำบลตลาดแค0-4491-7008-9044917010เทศบาล
เทศบาลตำบลตะขบ044373195 ต่อ 15เทศบาล
เทศบาลตำบลปะทาย0-4447-9076 ต่อ 11044479076เทศบาล
เทศบาลตำบลลาดบัวขาว0-4432-5630-1044325614เทศบาล
เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ044-228250044228250 ต่อ 11เทศบาล
เทศบาลตำบลสีคิ้ว0 4498 6043,0 4498 60420 4498 6040เทศบาล
เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม0 4425 92710 4425 4159เทศบาล
เทศบาลตำบลหนองกราด044-973-557-80449735578เทศบาล
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน0-4497-1222-4044971223เทศบาล
เทศบาลตำบลห้วยแถลง044 – 391421044 391421 ต่อ 4 / 26เทศบาล
เทศบาลตำบลหินดาด044-950438044950455เทศบาล
เทศบาลตำบลเขางู032-391059032 391059เทศบาล
เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน0-3239-7032032 397015เทศบาล
เทศบาลตำบลกระจับ032-29936032368236เทศบาล
เทศบาลตำบลกรับใหญ่032-291298032291359เทศบาล
เทศบาลตำบลด่านทับตะโก032-265-322032265222เทศบาล
เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก032 – 254976032 254977เทศบาล
เทศบาลตำบลท่าผา0-3230-2117032302118เทศบาล
เทศบาลตำบลบางแพ032 – 381004032 381255เทศบาล
เทศบาลตำบลบ้านเลือก032 – 233285032 233285เทศบาล
เทศบาลตำบลบ้านสิงห์032-744057-8032356747เทศบาล
เทศบาลตำบลวัดเพลง032-399300032399301เทศบาล
เทศบาลตำบลหนองโพ032-389569032389569เทศบาล
เทศบาลตำบลห้วยกระบอก032291379032291379เทศบาล
เทศบาลตำบลห้วยชินสีห์032-300199032732252เทศบาล
เทศบาลตำบลแพรกษา02-382-6930-1 ต่อ 45027010853เทศบาล
เทศบาลตำบลบางเสาธง0 2315 1605-6, 0 2330 3501-50 2315 1982เทศบาล
เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา034-882258034882258เทศบาล
เทศบาลตำบลหลักห้า0-34481314 , 0-34483184-5 , 0-34481456034483186เทศบาล
เทศบาลตำบลเกาะพงัน0-7737-7060-2077377213เทศบาล
เทศบาลตำบลเคียนซา0-7738-7361 / 0-7738-7259077387186เทศบาล
เทศบาลตำบลตลาดไชยา0-7743-2066077431150เทศบาล
เทศบาลตำบลท่าฉาง077-389206077389206เทศบาล
เทศบาลตำบลท่าชนะ0-7738-1245077381601เทศบาล
เทศบาลตำบลบางสวรรค์0-7736-5200077365100เทศบาล
เทศบาลตำบลบ้านส้อง0-7736-6752-50773667525เทศบาล
เทศบาลตำบลพุมเรียง077-229041-5077229043เทศบาล
เทศบาลตำบลย่านดินแดง077-36937207736945เทศบาล
เทศบาลตำบลวัดประดู่077-200855 , 077-200175 , 077-200739077200739 กด 5เทศบาล
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร0-5571-8200 , 20055718225เทศบาล
เทศบาลเมืองเมืองพล043 – 415260043 414753เทศบาล
เทศบาลเมืองชุมแพ043 – 311201043 311471เทศบาล
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา0 -3851- 1027, 0 3881- 44340 3851 4698, 0 3851 7211เทศบาล
เทศบาลเมืองชลบุรี038 – 270070038 274023เทศบาล
เทศบาลเมืองบ้านสวน038 – 282418038 285948เทศบาล
เทศบาลเมืองศรีราชา++66 0 3832-6252, 3832-7855+66 0 38326252เทศบาล
เทศบาลเมืองหนองปรือ0-3824-9820,249-8430387349345เทศบาล
เทศบาลเมืองชัยนาท0-5641-5644056412434เทศบาล
เทศบาลเมืองชัยภูมิ0 -4481 -7642-30 4482 2484เทศบาล
เทศบาลเมืองหลังสวน077-541069077541622เทศบาล
เทศบาลเมืองตาก0-5551-8888055518800เทศบาล
เทศบาลเมืองแม่สอด0-5554-7449055531434เทศบาล
เทศบาลเมืองนครนายก037311097037311097เทศบาล
เทศบาลเมืองบัวใหญ่044-461163044461370เทศบาล
เทศบาลเมืองบ้านโป่ง0-3221-1114032221975เทศบาล
เทศบาลเมืองโพธาราม0 3223 12670 3223 3204เทศบาล
เทศบาลนครขอนแก่น043-221202043224033เทศบาล
เทศบาลนครตรัง075-218017075211493เทศบาล
เทศบาลนครสมุทรปราการ0-2395-5201-14 ต่อ 148-149023955221เทศบาล
เทศบาลนครสมุทรสาคร034-411208034427681เทศบาล
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี0-3451-5208034515208
สำนักงานจังหวัดระนอง077-811123077811123

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *