โกโอเคไม่ลงต่อนายกเกาะพะงัน

หลังจากไปเที่ยวเกาะพะงันมา นายยกโอเคที่กำลังจะหมดวาระ ขึ้นป้ายเป้นที่ปรึกษาของลุงขาว

การหาเสียงเริ่มขึ้นแล้ว ฝ่ายลุงขาวบอกว่า หลานเอยังเด็ก ยังไม่เหมาะที่จะมารับหน้าที่ที่สำคัญนี้

ส่วนหลานเอบอกว่าลุงขาวอายุมากแล้วสมควรจะเปิดโอกาศให้คนรุ่นใหม่ได้แล้ว 

     สำหรับโกเอบั้นเป็นคนมีนำ้จิตนำ้ใจและมีความพร้อมแลปัจจุบันดำรงตำแหน่งสท เป้นคนแรกที่ประกาศว่าจะลงตำแหน่งนายก

เทศมนตรี เริ่มขึ้นป้ายหาเสียงก่อนใคร ส่บลุงขาวก็เป็นคนดัง เคยดำรงค์ตำแหน่ง สจ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *