แบงก์ออกกฎเหล็ก ห้าม อบต.กู้เงิน หลังกฤษฎีกาฟันธงไม่ชอบ ท้องถิ่นปั่นป่วนหนัก

แบงก์ออกกฎเหล็ก ห้าม อบต.กู้เงิน

หลังกฤษฎีกาฟันธงไม่ชอบ ท้องถิ่นปั่นป่วนหนัก

พาดข่าวมติชนออนไลน์ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2555

ไม่รวม ถึง เทศบาล

นายประสิทธิ์ บอกอีกว่า   ปัจจุบัน ทางธนาคารได้ออกระเบียบ กระจายไปตามสาขาต่างๆ  แล้วว่า การกู้เงินของหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  มีได้เฉพาะอบจ. และ เทศบาล แต่ไม่รวมถึง ระดับอบต.  และที่ผ่านมา ก็มีอยู่ อบต.น้ำก่ำเพียงแห่งเดียวที่ได้กู้ไป  ที่อื่นไม่มี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *