เรียนฟรี ( 15 ปี) ไม่มีในโลก “มีชัย” แนะไปบอกรัฐมนตรี บางทีท่านอาจช่วยได้ !

อข่าวรายงานว่า คอลัมน์ถามตอบกับมีชัย ในเว็บไซต์ www.meechaithailand.com ได้มีผู้ปกครองเด็กนักเรียนผู้หนึ่ง ถามนายมีชัย ฤชุพันธุ์ อดีตประธานวุฒิสภา และกรรมการกฤษฎีกา  เรื่อง เรียนฟรี 15 ปี แต่ต้องจ่ายเงิน

จดหมายระบุว่า    ผมเป็นผู้ปกครองที่มีบุตรชายอยู่ในโรงเรียนประจำจังหวัดจันทบุรี เมื่่อสองปีที่แล้วขึ้นชั้นเรียน ม. 4 ที่โรงเรียนแห่งนี้ ผลการสอบคัดเลือกห้องได้คะแนนดีมากมีสิทธิเข้าเรียนในห้องอัจฉริภาพทาง วิทย์-คณิต  แต่ก็ต้องขอสละสิทธินั้นเพราะโรงเรียนเรียกเก็บเงินค่าเรียนเทอมละ 5,000 บาท จึงไปเรียนในห้องธรรมดาซึ่งเรียนฟรีไม่ต้องจ่ายค่าเรียน  พอมาถึงปีนี้โรงเรียนแจ้งว่านักเรียนที่เรียนในห้องธรรมดาจะต้องเสียค่า เรียนเทอมละ 2,000 บาท และนักเรียนห้องอัจฉริยภาพเทอมละ 7,000 บาท โดยโรงเรียนอ้างว่าเพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพการเรียนการสอนในนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพและมีความเสมอภาคของรัฐบาล ซึ่งนโยบายนี้ก็มาจากรัฐธรรมนูญซึ่งบัญญัติว่า ให้นักเรียนทุกคนเรียนฟรี 12 ปี อย่างมีคุณภาพและมีความเสมอภาค

แต่ในปัจจุบัน กล่าวโดยสรุปคือไม่มีการเรียนฟรี เพราะนักเรียนทุกคนต้องจ่ายเงินค่าเรียน และไม่มีความเสมอภาค เพราะนักเรียนที่เรียนเก่งแต่ไม่มีเงินจ่ายค่าเรียนแพงๆ ก็ไม่สามารถเข้าเรียนในห้องเรียนเด็กเก่งตามสิทธิที่เขาพึงมี  ดังนี้ผมจึงขอเรียนถามท่านอาจารย์ว่า ผมจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปบ้างเพื่อที่จะได้ไม่ต้องจ่ายเงินจำนวนดัง กล่าว เพราะเงินจำนวนนี้มากมายนักสำหรับคนที่ไม่มี  ผมและผู้ปกครองคนอื่นๆ ไม่รู้จะหันไปพึ่งใครนอกจากท่านอาจารย์

นายมีชัย ตอบคำถามว่า ” ลองเขียนไปบอกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการดู บางทีท่านอาจจะช่วยได้”

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1304086249&grpid=01&catid=&subcatid=

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *