เราควรยุติการเป็นปฏิปักษ์ต่อกันระหว่างสองฟากฝั่ง เยียวยาความเจ็บปวดในอดีต และทำงานร่วมกันเพื่อการฟื้นฟูพลังอันยิ่งใหญ่ของชาติ

ปักกิ่ง – สำนักข่าวซินหัว รายงานวันนี้ (9 ต.ค.) ว่า ที่ศาลามหาประชาชน กรุงปักกิ่ง ประธานาธิบดีหูจิ่นเทาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้กล่าวสุนทรพจน์เนื่องในวันครบรอบ 100 ปี การปฏิวัติซินไห่ ปี 1911 (พ.ศ. 2454) โดยนายหูจิ่นเทากล่าวว่า ความพยายามที่จะทำให้ความเห็นพื้นฐานร่วมทางการเมืองในการคัดค้าน “เอกราชของไต้หวัน” มีความจำเป็น และจะต้องชูฉันทามติ “1992”

“เราควรยุติการเป็นปฏิปักษ์ต่อกันระหว่างสองฟากฝั่ง เยียวยาความเจ็บปวดในอดีต และทำงานร่วมกันเพื่อการฟื้นฟูพลังอันยิ่งใหญ่ของชาติจีน” นายหูจิ่นเทากล่าว

นโยบายฟื้นฟูจีน (Rejuvenating China) เป็นนโยบายสำคัญของ ดร.ซุนยัดเซ็น และผู้ร่วมการปฏิวัติในปี 1911 นี้ ควรเป็นความปรารถนาร่วมกันของคนร่วมชาติทั้งสองฟากฝั่งของช่องแคบไต้หวัน นายหูจิ่นเทากล่าว

ทั้งนี้ การปฏิวัติในปี 1911 เริ่มต้นในวันที่ 10 ตุลาคมปี 1911 เป็นการต่อสู้ด้วยกำลังอาวุธ และสิ้นสุดโดยทำให้การปกครองระบบจักรพรรดิกว่า 2,000 ปีของจีนและราชวงศ์ชิง (1644 – 1911) ต้องยุติลง และทำให้จีนกลายเป็นรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งแรกของทวีปเอเชีย

ในปาฐกถาในวันอาทิตย์ของนายหูจิ่นเทา เขาได้ยกคำพูดของ ดร.ซุนยัดเซ็นที่ว่า “การ รวมชาติเป็นความหวังของชาวจีนทุกคน ถ้าการรวมชาติประสบผลสำเร็จ ประชาชนจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข แต่ถ้าไม่ ประชาชนก็จะได้รับผลกระทบ”

นายหูจิ่นเทา กล่าวด้วยว่า “การรวมชาติโดยสันติวิธีคือวิธีรับใช้ผลประโยชน์พื้นฐานของประชาชนชาวจีนทุกคน รวมทั้งเพื่อนร่วมชาติที่ไต้หวัน” นายหูจิ่นเทากล่าว

นายหูจิ่นเทาเรียกร้องให้มีความพยายามในการแลกเปลี่ยนและร่วมมือระหว่าง สองฟากฝั่ง แบ่งปันผลประโยชน์และการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสองฟากฝั่งอย่างสันติ เพิ่มขยายความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของสองฟากฝั่งช่องแคบไต้หวัน ยึดถือธรรมเนียมอันดีของวัฒนธรรมจีน ปรับปรุงเอกลักษณ์ร่วมกันของชาติ และคลี่คลายปัญหาอย่างสม่ำเสมอ

http://www.prachatai.com/journal/2011/10/37313

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *