เมื่อถึงเวลาอำลาตำแหน่ง

สมเด็จพระจักรพรรดิเฉียนหลง (จักรพรรดิชิงเกาจงเป็นพระโอรสในจักรพรรดิยงเจิ้ง และเป็นพระราชนัดดาองค์โปรดของจักรพรรดิคังซี เพราะมีความเฉลียวฉลาดมาแต่ยังเด็ก จักรพรรดิเฉียนหลงขึ้นครองราชย์ในปี พ.ศ. 2278 (ค.ศ. 1735) ขณะมีพระชนมายุได้ 25 พรรษา ทรงพระนามว่า ชิงเกาจงฮ่องเต้ และใช้ชื่อศักราชว่า เฉียนหลง


ตอนขึ้นครองราช ทรงอธิฐานว่าหากตนมีวาสนาได้ครองราชเป็นเวลานานแล้วจะไม่ครองราชนานกว่าจักรพรรดิคังซี ครั้นคำอธิฐานเป็นจริงพระองค์ครองราชครบ 60 พรรษาน้อยกว่าจักรพรรดิคังชี 1 ปี ทรงสละราขสมบัตรให้รัชทายาทขึ้นครองบัลลังแทน

ท่านนาายกเทศมนตรี ท่านนายยกอบจ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านประธานสภาเทศบาล .. เมื่อท่านครบสมัยและไม่สามารถลงต่อได้ท่านคงเสียดายบ้างเป็นธรรมดา

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *