เปิดใจ”ดร.นพดล กรรณิกา”เจ้าพ่อเอแบคโพลล์ ทำไม”เพื่อไทย”ชนะ”ประชาธิปัตย์”กลางกรุงเทพ

การทำโพลล์เลือกตั้งท้องถิ่นยากยิ่งที่จะทำ ไหนจะหาบุตตลากร ข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ แล้วคนในท้องถิ่นรู้จักกันหมด ใครจะให้ข้อมูลจริง หากนำผู้ทำโพลมาจากที่อื่นต้องเสียค่าที่พัก และค่าเดินทาง และค่าจ่ายที่จะตามมามาก แล้วก็เช่นเคยขาวบ้านก็คงไม่ให้ข้อมูลจริง หากทราบว่ามาจากข้างไหนก็บออกว่าเลือกซีกนั้น ใครทำโพลล์ผลออกมาดีทุกราย เพราะชาวบ้านรู้ว่ามาจากข้างไหน แค่เห็นว่ามาจากทางไหนชาวบ้านก็พอเดาได้ว่าใครเป็นคนจ้างทำ ถ้าผลโพลล์ออกมาว่าแยก็มักจะแย่จริง แต่หากผลโพลล์ออกมาคะแนนดีนั้นไม่แน่ ประเด็นจะใช้โพลล์อย่างไรดูได้ที่หนังสือ กลยุทธืหาเสียงสู่ชัยขนะการเมืองท้องถิ่น ผมรวมกลยุทธืที่น่สนใจมากมายลองซื้ออ่านดู

เปิดใจ”ดร.นพดล กรรณิกา”เจ้าพ่อเอแบคโพลล์ ทำไม”เพื่อไทย”ชนะ”ประชาธิปัตย์”กลางกรุงเทพ

เมื่อไม่นานมา นี้  สำนักวิจัยเอแบคโพลล์  เผยผลสำรวจเรื่องเรื่อง คะแนนนิยมของสาธารณชนต่อ พรรคการเมือง ในบรรยากาศโหมโรงปลุกกระแสเลือกตั้งใหม่ ซึ่งจากผลโพลล์แสดงให้เห็นถึงชัยชนะของพรรคเพื่อไทยที่มีต่อพรรคประชา ธิปัตย์ในเขตกรุงเทพมหานคร และผลสำรวจที่ว่า กลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ส่วนใหญ่เลือกพรรคเพื่อไทย ในขณะที่กลุ่มผู้มีรายได้มากเลือกพรรคประชาธิปัตย์  รวมไปถึงการที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ไม่เลือก 2 พรรค แต่ต้องการพรรคการเมืองที่ดีกว่า

ล่าสุด มติชนออนไลน์  สัมภาษณ์  ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเอแบคโพลล์  ในประเด็นนัยทางการเมืองที่แสดงออกจากผลสำรวจ ข้อพิสูจน์เหตุผลที่คนกรุงเทพฯเลือกพรรคเพื่อไทยมากกว่าประชาธิปัตย์ รวมทั้งอนาคตของการเมืองไทยที่เข้าโหมดเลือกตั้ง


จากผลสำรวจที่ออกมาพบว่า ในหลายๆข้อกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มองหาพรรคการเมืองที่ดีกว่า สิ่งนี้แสดงถึงความคิดเห็นของประชาชนทั่วๆไปอย่างไร ?

ประชาชนมีเหตุผลและทัศนะที่แตกต่างออกไป อีกทั้งพรรคการเมืองในประเทศ ณ ขณะนี้ยังไม่สามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อน และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ต่อมาคือความเบื่อหน่ายนักการเมือง การแก่งแย่งชิงอำนาจของนักการเมือง การเอื้อผลประโยชน์เฉพาะกลุ่ม จึงเป็นเหตุผลที่มีส่วนให้ประชาชนเลือกที่จะมองหาพรรคการเมืองที่ดีกว่า

ผลสำรวจบอกว่า คนกรุงเทพมหานคร เลือกพรรคเพื่อไทยมากกว่าพรรคประชาธิปัตย์ ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น

การชุมนุมของคนเสื้อแดง อาจสร้างความเดือดร้อนให้กับคนกรุงเทพฯส่วนใหญ่ แต่ประเด็นในเรื่องนี้ก็คือ การที่คนกรุงเทพฯ ต้องการรัฐบาลที่สามารถสร้างความสุข ความมั่นคงในชีวิตของพวกเขาได้ อีกปัจจัยหนึ่งคือการที่รัฐบาลชุดปัจจุบันดำเนินนโยบายที่สืบเนื่องมาจาก รัฐบาลชุดก่อนหน้านี้ เช่น นโยบายรถเมล์ฟรีเพื่อประชาชน นโยบายน้ำฟรี-ไฟฟ้าฟรี ทำให้คนกรุงเทพฯรู้สึกว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันต้องนำนโยบายของรัฐบาลชุดเก่ามา ใช้

นั่นแสดงว่า คนกรุงเทพฯ มีความรู้สึกว่ารัฐบาลปัจจุบัน ไม่ได้ตอบสนองความต้องการต่างๆได้อย่างแท้จริง

มีความเป็นไปได้ คนกรุงเทพฯมีความคาดหวังต่อรัฐบาลสูง แต่นโยบายต่างๆที่จับต้องได้ ยังไปไม่ถึงประชาชนทุกชนชั้น คนกรุงเทพฯส่วนใหญ่ยังคงเดือดร้อนเหมือนเดิม มีการเลือกปฏิบัติกันเหมือนเดิม สิ่งที่สะท้อนความรู้สึกของคนกรุงเทพฯออกมาได้อีกก็คือ การที่กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองที่ประชาชนมีความสุขเป็นลำดับที่ 69 ของประเทศ และที่สำคัญการที่รัฐบาลนำโดยพรรคประชาธิปัตย์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพฯก็มาจากพรรคประชาธิปัตย์ แต่คนกรุงเทพฯก็ยังไม่รู้สึกว่าคุณภาพชีวิตของตนดีขึ้นสักเท่าไหร่ 

กลุ่ม ตัวอย่างภาคกลางไม่เลือกพรรคใดถึงร้อยละ 47 เป็นโอกาสที่พรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทย จะสามารถเข้ายึดครองคะแนนเสียงที่ยังตัดสินใจเลือกพรรคใด

เป็นโอกาสที่ดี ของทั้งสองพรรคที่จะได้คะแนนเสียงเพิ่มเติม นอกจากในภาคที่มีฐานคะแนนเสียงของแต่ละพรรคเป็นทุนเดิม ซึ่งผมมองว่าถ้านอกจากสองพรรคนี้แล้ว คงยากที่จะมีพรรคอื่นที่จะได้คะแนนเสียงจำนวนมากจากภาคที่ผู้คนยังไม่ตัดสิน ใจเลือกพรรคใด ซึ่งมีปัจจัยมาจากนโยบายของพรรคการเมืองอื่นๆที่มีขนาดเล็ก และกลาง ที่ประกาศออมา ยังไม่เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนมากนัก พรรคการเมืองเหล่านี้จึงเป็นได้เพียงพรรคการเมืองที่จะเป็นตัวแปรสำคัญในการ จัดตั้งรัฐบาลในอนาคต

เมื่อเทียบกับการประกาศนโยบายของพรรคขนาดใหญ่อย่างเพื่อไทยและประชาธิปัต ย์ ซึ่งได้รับความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของพรรคมากกว่า ว่าจะสามารถปฏิบัติได้ตามที่ประกาศ แต่ผมขอบอกไว้ก่อนว่าพรรคใหญ่ๆเหล่านี้ ย่อมต้องมีกลุ่มผลประโยชน์ที่คอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง จึงทำให้มีโอกาสมากที่จะเกิดการทุจริตได้มากขึ้น

ข้า ราชการเลือกพรรคประชาธิปัตย์มากกว่าสาขาอาชีพอื่น  สิ่งนี้สะท้อนถึงความคิดของกลุ่มข้าราชการซึ่งเป็นกลุ่มคนที่รัฐบาลชุด ปัจจุบันให้การเอาใจใส่เป็นพิเศษอย่างไร

ข้าราชการในรัฐบาลชุดปัจจุบันได้รับการเอาใจใส่มกาขึ้นตามมติ ครม. ที่ออกมา แต่ในขณะเดียวกัน การที่ข้าราชการมักจะรู้อะไรมากกว่าประชาชน เพราะมีโอกาสใกล้ชิดกับนักการเมือง จึงมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งการวิ่งเต้น ทุจริต คอรัปชั่น ข้าราชการหลายคนทำงานให้กับรัฐบาลมาหลายชุด ก็ไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในการทำงานของรัฐบาล ยังไม่มีความจริงจังในการแก้ไขปัญหา

จากผลการวิจัยครั้งที่ผ่านๆมา ก็พบว่าข้าราชการส่วนใหญ่พบเห็นการซื้อขายตำแหน่งของบรรดานักการเมือง และมีความรู้สึกว่าไม่มีพรรคการเมืองใด ที่จะมีความใสสะอาดในการปฏิบัติงาน

ขณะเดียวกันข้าราชการส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการทุจริตที่เกิดขึ้น มีข้าราชการเพียงส่วนน้อย เท่านั้นที่จะมีเงินและบารมีมากพอ ที่จะวิ่งเข้าหานักการเมืองได้ ดังนั้นเมื่อมองเห็นการวิ่งเต้น ทุจริต ที่เกิดขึ้นต่อไป  จึงต้องการมองหาพรรคการเมืองที่จะประกาศนโยบายที่จริงจัง และใสสะอาด

ถ้าเปลี่ยนผลสำรวจจาก “เลือกตั้งในวันนี้” เป็น “เลือกตั้งในเดือนกรกฎาคม” คิดว่าผลสำรวจจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด

คิดว่าผลสำรวจจะคล้ายคลึงเดิม ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก เวลาไม่ใช่ปัจจัยสำคัญ เว้นแต่ว่าจะมีปัจจัยอื่น ที่เพิ่มเติมขึ้นมาในช่วงก่อนเลือกตั้งเดือนกรกฎาคม เช่น ถ้าในช่วงเวลาก่อนเลือกตั้ง รัฐบาลแสดงความจริงจังในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น มีการปฏิรูประบบการเมืองต่างๆ สร้างความเท่าเทียมกันในหมู่ประชาชน ให้เข้าถึงทรัพยากรและบริการจากรัฐบาลได้มากกว่านี้ เชื่อว่าจะเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้

หากผลการเลือกตั้งออกมา แล้วต้องมีการจัดตั้งรัฐบาลผสม ซึ่งเป็นปัญหาทางการเมืองไทยมาตลอด โดยเฉพาะเรื่องการเจรจาต่อรองตำแหน่งทางการเมือง จนนักการเมืองไม่มีเวลาแก้ปัญหาให้กับประชาชน ประเทศไทยจะกลับเข้าสู่วังวนเดิมๆหรือไม่ 

รัฐบาลผสมหรือรัฐบาลเสียงข้างมาก ไม่ใช่ประเด็นสำคัญ แต่ประเทศจะดีขึ้นได้ ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของนักการเมืองทุกฝ่าย ที่จะแสดงนัยของการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน ทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของนักการเมืองไปในทิศทางที่ดีขึ้น ทำให้ประชาชนเห็นสำนึกทางการเมืองที่ว่า เมื่อได้เข้ามาเป็นผู้บริหารประเทศแล้ว จะต้องคำนึงที่ผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติมาก่อนประโยชน์ส่วนตน

จริงอยู่ที่เรื่องของพฤติกรรมนักการเมืองที่ไม่พึงประสงค์อาจจะต้องค่อยๆ แก้ไปทีละนิด แต่ในขณะเดียวกันทางฝั่งประชาชน ไม่สามารถ อดทนรอการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นไปทีละน้อยได้อีก เนื่องจากได้รับความไม่ยุติธรรม ความไม่เท่าเทียมในการกระจายโอกาสจากรัฐบาล และการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลที่ล่าช้า มานานแล้ว ดังนั้นการจะทำให้ประเทศดีขึ้น ไม่กลับเข้าสู่วังวนเดิมอีก จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักการเมืองที่ชัดเจน และทำให้ประชาชนมองเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

เรื่องโดย สรพงศ์ อ่องแสงคุณ

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1302089674&grpid=01&catid=&subcatid=

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *