สร้างข่าวเพื่อกลบข่าว

กลยุทธืที่พบเห็นได้ทั่วไปในทีวี วิทยุ นายกเทศมนตรีเป้นบุคคลที่เป้นที่นับหน้าถือตาของคนในท้องถิ่น นายกเทศมนตรีหลายคนเก่งในการบี่ยงประเด็น หากแต่บางคนมีเทคเนิคในการสร้างข่าว สายสัมพันธืระหว่างสื่อมวลชนท้องถิ่นกับากเทศมนตรีนั้นเป้นสิ่งที่ต้องสร้างเพื่อหวังผลในการเลือกตั้ง ท่านสังเกตุดูสิ ส.ท. ไปร่วมงานกันหลายคนทำไม นักข่าวให้ความสำคัญไม่เท่ากัน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *