รณรงค์เลือกตั้ง

การรณรงค์เลือกตั้ง แต่ละแต่ละทีมต่างมีเทคนิคของตนเอง โดยทั่วไปผุ้สมัครหาเสียงหน้าใหม่ ยังไม่เคยมีผลงานมักจะเสนอแนวทางเปลี่ยน ส่วนนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล สท สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สจ ที่สมัครต่อเนื่องจากครบวาระมัก๙ุสโลแกน สานงานเก่ต่องานใหม่ ดูรายละเอียดในหนังสือกลยุทธ์หาเสียงสู่ชัยชนะการเมืองท้องถิ่นโดยจะใช่เครือข่ายที่สร้างขึ้นมาได้เป็นจำนวนมากในระหว่างดำรงค์ตำแหน่งช่วยหาเสียง เราจะเห็นว่าเทสบาลหลายแห่งจะจัดการสำมนา และทัศนศึกษาต่างจังหวัดเป็นประจำ สมาชิก อสม บางคนช่วยเทศบาลในการกำจัดยุงทั้งปี บางคนไปร่วมกับหมอพยาบาลไปเยี่ยมชาวบ้านที่เจ็บป่วย นายยกเทสมนตรีที่เข้าถึง อสม เหล่านี้ย่อมมีคะแนเสียงตุนอยู่ในมือ หากอสมทำงานให้ประชาชนทั้งปีแลวปลายปีพาไปดูงาน เฉลี่ยต่อคน ไม่ถึง 4000 บาท หรือ 300 กว่าบาทต่อเดือน เป็นค่าตอบแทนที่ไม่สูงเลย ผู้สมัครหน้าใหม่บางคนก็เคยเป็น อสม ด้วย

     ผู้สมัครหลายคนเครือข่ายทำพิษ ตัวอย่างเช่นเมื่อการเลือกตั้ง 2554 ที่ผ่านมาเป็นที่น่าเสียดายว่าตระกูลฉายแสง ไม่ได้รับเลืกเข้าไปเลย มีคนแสดงความคิดเห็นว่าเครือข่ายทำพิษ คือ หัวคะแนเห็นว่ากระแสแดงดีมาก จึงไม่ค่อยหาเสียง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *