พิษเศรษฐกิจ การเมือง

เอเอฟพี – ชาวอเมริกันเกือบ 3 ใน 4 ไม่เชื่อว่ารัฐบาลจะสามารถแก้ไขวิกฤตหนี้สินรุงรังของสหรัฐฯได้ ซึ่งสะท้อนให้เห็น

ถึงความนิยมในรัฐบาล โอบามา ที่กำลังเสื่อมเพราะ

คัดบางส่วนจาก http://www.manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?NewsID=9540000100371

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *