ผลการเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดสตูล

ผลการเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2554

Ref : http://www2.ect.go.th/home.php?Province=satun

เขตเลือกตั้งที่ 1

หมายเลขชื่อ  –  สกุลพรรคคะแนน
21นายธานินทร์  ใจสมุทรชาติไทยพัฒนา30,791
10นายอสิ  มะหะมัดยังกีประชาธิปัตย์22,564
1นายมูนีร์สมูฮัมหมัด  ใบกาเด็มเพื่อไทย6,435
26นายซอลีฮีน  อิสมาแอลมาตุภูมิ5,329
16นายฬัม  คงสุวัฒนะภูมิใจไทย2,929
7นายฟาดิล  มาลินีประชาธรรม928
2นายวัฒน   มุขวัลย์ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน247
34นายรอฮีม  กาสาความหวังใหม่79

เขตเลือกตั้งที่ 2

หมายเลขชื่อ  –  สกุลพรรคคะแนน
10นายฮอชาลี  ม่าเหร็มประชาธิปัตย์46,940
1นายฟารูก  พีรูซอะลีเพื่อไทย18,934
3นายวิภัชภณ  สุธากุลมาตุภูมิ7,412
2นายอานันทธ์สิทธิบูลย์  หยังสูชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน734


ผลคะแนนเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ

หมายเลขพรรคชื่อพรรคคะแนน
1พรรคเพื่อไทย      23,259
2พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน          537
3พรรคประชาธิปไตยใหม่       1,152
4พรรคประชากรไทย          148
5พรรครักประเทศไทย       2,629
6พรรคพลังชล          194
7พรรคประชาธรรม          734
8พรรคดำรงไทย            78
9พรรคพลังมวลชน          296
10พรรคประชาธิปัตย์      93,607
11พรรคไทยพอเพียง          352
12พรรครักษ์สันติ          336
13พรรคไทยเป็นสุข            72
14พรรคกิจสังคม          299
15พรรคไทยเป็นไท          155
16พรรคภูมิใจไทย      12,218
17พรรคแทนคุณแผ่นดิน       1,350
18พรรคเพื่อฟ้าดิน            59
19พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย            73
20พรรคการเมืองใหม่          159
21พรรคชาติไทยพัฒนา       6,066
22พรรคเสรีนิยม          103
23พรรคชาติสามัคคี            48
24พรรคบำรุงเมือง            51
25พรรคกสิกรไทย            73
26พรรคมาตุภูมิ       6,661
27พรรคชีวิตที่ดีกว่า            61
28พรรคพลังสังคมไทย            38
29พรรคเพื่อประชาชนไทย            92
30พรรคมหาชน          867
31พรรคประชาชนชาวไทย            62
32พรรครักแผ่นดิน            17
33พรรคประชาสันติ            39
34พรรคความหวังใหม่            39
35พรรคอาสามาตุภูมิ            90
36พรรคพลังคนกีฬา          181
37พรรคพลังชาวนาไทย            19
38พรรคไทยสร้างสรรค์            15
39พรรคเพื่อนเกษตรไทย            35
40พรรคมหารัฐพัฒนา            86

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *