ป้ายวันแม่ยกย่องแม่ดีเด่นของเทศบาล

เทศบาลหลายแห่งจะนำรูปของคุณแม่ตัวอย่างของท้องถิ่นขึ้นป้าย นอกจากจะทำให้เป็นที่ภาคิภูมิใจแก่ลูกหลานๆ ของคุณแม่แล้ว แต่ยังเป็นความภูมิใจของคนในท้องถิ่นด้วย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *