ปิด facebook ช่วงเลือกตั้ง

ปิด facebook ช่วงเลือกตั้ง

สำหรับใน Facebook Page วิธีการปิดหน้าเพจชั่วคราว ทำได้ด้วยการเข้าไปที่
Edit Page (อยู่มุมขวาบนของหน้าเพจ) » Page Visibility » :tick: Only admins can see this page

REF http://faceblog.in.th/2011/06/how-to-temporary-hide-facebook-page/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *