ปลัดมหาดไทย เชื่อ ข้าราชการรู้ดีวางตัวเป็นกลาง แต่ส่งหนังสือกำชับปฏิบัติหน้าที่เที่ยงธรรม ไม่คาดโทษ บอก กกต.มีบทฟันอยู่ ยันไม่มีสิทธิ์ชี้นำให้เลือกใคร

วันนี้ (11 พ.ค.) ที่กระทรวงมหาดไทย นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น ว่า ข้าราชการ ทุกคนรู้ว่า เป็นกลางเป็นอย่างไร และมีระเบียบวินัย รู้ดีว่า อะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้ แต่จะมีหนังสือกำชับไปให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม และเป็นกลาง หากมีการกระทำผิด ทาง กกต.ก็บอกแล้วว่า พนักงานเจ้าหน้าที่มีโทษหนักกว่าบุคคลปกติ จึงไม่จำเป็นต้องไปคาดโทษอะไรอีก

ปลัดมหาดไทย ย้ำว่า มหาดไทยเป็นผู้สนับสนุน กกต.ดังนั้น กกต.ให้ทำอะไรมหาดไทยก็ต้องช่วย การช่วยนั้นคงไม่มีโอกาสเข้าไปชี้นำ หรือไปสั่งให้ใครลงคะแนนให้เลือกใครได้ ประชาชนมีอิสระในการเลือกผู้แทน ไม่มีใครไปใช้อำนาจสั่งใครได้

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *