นายกเทศมนตรีกล่าวเปิดใจ

ประธานสภาเทศบาลเมืองกรุงไม่เก่า คุณสมชาย และคุณสมใจ  ตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้ง แข่งกับนายกเทศมนตรีองอาจ

นายยกเทศมนตรีองอาจที่กำลังจะหมดสมัยกล่าวกับผู้สื่อข่าว

  คุณสมชาย คุณสมใจ และผมเราทั้งสามต่างมีความหวังดีเพื่อบ้านเมืองของเรา เพียงแต่เรามีวิธีการไม่เหมือน กัน ผมเห็นความสำคัญของเยาวชน ผมจะใช้งบประมาณไปในเรื่องการศึกษา ผมมองดูความสำเร็จของโรงเรียนเทศบาล แล้วยังไม่อยากวางมือ เริ่มตั้งแต่ผมไปขอเชิญ โรงเรียนต่างๆให้ย้ายมาสังกัดเทศบาล กว่าจะโน้มน้าวเหล่าอาจารย์ได้ยากเย็นเหลือเกิน ดีื่ืทื่ว่าเทศบาลมีระเบียบที่สามารถพิจรณาให้โบนัสได้ พออาจารย์ตกลงกรรมการสถาณศึกษาคัดค้าน ต้องพูดจากันนานกว่าเขาจะยอมปล่อย ผมจ้างให้ มหาวิทยาลัย.. มาเป็นที่ปรึกษา ผมเตรียมงบประมาณไว้แล้วหากสมัยหน้าผมเข้ามา โรงเรียนเทศบาลของเรารับรองดังระดับประเทศ คุณสมชายเขาชอบทำถนนมันก็ดี แต่ถนนในเทศบาลก็มีเยอะแยะแล้ว สมัยเป็นประธานก็ผลักดันถนน ผมขอไปทำโรงเรียนเืต็มที่ เลยไม่ทีเงินทำถนนตามที่ท่านประธานอยากทำ   คูณสมใจก็ผู้สมัครหน้าใหม่เอานโยบายและคำหาเสียงของโอบามา แต่คุณโฮบามาเขาต่อสู้เพื่อส่วนรวมมานาน คุณสมใจนี่ใหม่จริง นโยบายฟังดูก็แปลกๆ เอะอะก็จะเปลี่ยนท่าเีดียว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *