ทำป้ายหาเสียงเป็นนายกเทศมนตรี

ทำป้ายหาเสียงเ เป็นนายกเทศมนตรี

จะทำป้ายหาเสียงอย่างไรดี จึงจะชนะการเลือกตั้งท้องถิ่น ท่านอาจจะต้องเตรียมอย่างน้อย สามชุด
สำหรับผู้สมัครหน้าใหม่ ชุดแรกตัองให้เกิดคำถาม ไม่บอกตรงๆ เช่น อยากสื่อว่าท้องถิ่นมีปัญหามาก
อาจติดเป็น รูปน้ำเกลือ หรือรูประเบิดเวลา หรือรูปกำลังจะตกหน้าผา ฯลฯ สื่อว่าท้องถิ่นกำลังมีปัญหา

ชุดที่สองเป็นแนวทางแก้ปัญหาเป็นรูปธรรม เช่น รูปโรงเรียนที่จะสร้าง รูปเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลผู้ป่วยที่บ้าน รูปปรับปรุงภูมิทัศน์ รูปถังขยะที่กลืนกับธรรมชาติและแยกขยะ รูปลานกีฬาพร้อมอุปกรณ์ ….

ชุดที่สามติดไว้ช่วงสุดท้ายใกล้วันเลือกตั้ง เป้นชุดเด็ดที่ทำให้คู่แข่งแก้เกมไม่ทัน

สำหรับผู้ที่เป็นนายยกเทศมนตรีแล้วสมัครเป้นนายกเทศมนตรีต่ออีกวาระผมมีข้อเสนอดังนี้ครับ

ควรจะเป็นรูปก่อนท่านเข้ามาบริหาร และเมื่อท่านเข้ามาบริหารแล้ว และอนาคตที่จะทำให้ดียิ่งขึ้นต่อไป หากให้คนอื่นเป้น อาจไม่ได้สานต่อ

รวมเทคนิคหาเสียงเพื่อให้ชนะการเลือกตั้งท้องถื่นดูได้ที่หนังสือกลยุทธ์หาเสียงสู่ชัยชนะการเมืองท้องถิ่น

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *