ชื่อนั้นสำคัญไฉน

ในท้องถิ่นผมนายยกชื่อ โอเค

สโลแกนในการหาเสียงของท่านคือ

คิดไม่ออกบอกโอเค

(คุณ)สุวิทย์ คุณกิตติ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานที่ปรึกษาพรรคกิจสังคม)

กลายเป็นคนสองคน

ความดังของลูก เช่น คุณมดดำ พิธีกรชื่อดัง ก็กลายเป็นชื่อบิดา  พ่อมดดำ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *