ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินชูนโยบายพลังงาน

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินชูนโยบายพลังงาน ขายฝันน้ำมันไม่เกินลิตรละ 35 บ. ล้มนิวเคลียร์ ผุดพลังงานทด แทน-คุมราคา

นังสือพิมพ์ไทยโพสต์ — เสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2554

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *