คํารณรงค์เลือกตั้ง

คํารณรงค์เลือกตั้ง

อย่าถามว่าท้องถิ่นให้อะไรแก่ท่านบ้าง แต่ถามว่าท่านให้อะไร แก่ท้องถิ่นบ้าง เป็นคำที่ คุ้นฆุกันดีโดย ดัดแปลง มาจาก วาทะ ของประธานาธิบดี จอน เอฟ เคนเนดี้ อันที่จริง คำนี้ท่านประธานาธิบดีแคนเนดี้ไม่ได้คิดเอง แต่คนส่วนใหญ่คิดว่าเป็นวาทะ ของท่านประธานาธิบดีเคนเนดี้ ปัจจุบันท้องถิ่น หลายแห่งผู้สมัครหลายคนใช้มอตโต้ เปลี่ยน โดยแก้คำให้สอดคล้องกับท้องถิ่น คนในท้องถิ่นมักไม่คิดว่าท่านลอกมาจากใคร 

           การคิด คํารณรงค์เลือกตั้ง(ท่านสามารถอ่านได้เพิ่มเติมที่นี่คลิก)  ควรคิดให้สื่อความหมายเดียวกัน เพียงแต่เปลี่ยนข้อความให้หลากหลาย และให้สอดคล้องกับใบปลิวรายละเอียดที่ท่านทำขึ้น  เช่นหากท่าน

คิดว่าโรงเรียนเทศบาลของท่านไม่ดี ท่านจะปรับปรุงให้ดี ขึ้น  การจะสื่อว่าโรงเรียนเทศบาลไม่ดี 1 การที่นักเรียนไปเรียนโรงเรียนอื่นที่ไม่ใช่ของเทศบาลทั้งที่อยู่ไกล  2 อาจารย์สอนไม่พอ  ท่านอาจแซวว่า เวลาท่านนายกหาผู้ช่วยงานคนสวยหาได้ทันที หาครูให้โรงเรียนเทศบาลทำไมนายกไม่รีบดำเนินการ 3 อาคารสถานที่แออัด นายกอาจโดนกล่าวว่าเวลาตกแต่งเทศบาลเกินความจำเป็นแล้วรีบ แต่เวลาปรับปรุงโรงเรียนให้ลูกหลานชาวบ้านไม่คิดทำ  หากท่านคิดได้เหมือนไม้ที่แตกกิ่งก้านเท่าใด จะเป็นประโยชน์ใน การหาเสียงมาก

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *