คุณสมบัติผู้ใหญ่บ้าน

คุณสมบัติผู้ใหญ่บ้าน
ปีพ.ศ.2554ถูกจับปืนทะเบียน ไม่มีใบอนุญาตพกพาศาลปรับ5000.บาทรออาญา2ปีปีหน้า(พ.ศ.2555)จะสมัครผู้ใหญ่บ้านจะขาดคุณสมบัติไหมครับ
คำตอบ
เฉพาะเรื่องนี้ไม่ขาดคุณสมบัติ
มีชัย ฤชุพันธุ์
29 เมษายน 2554

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *