การศึกษา กับนักการเมืองท้องถิ่น

ท่านทราบไหมเวลามีสถาบันการศึกษาไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาตรีหรือปรฺญยาโท มาเปิดรุ่นแรกจะได้การตอบรับอย่างดีจากนักการเมืองท้องถิ่น หลังจากกำหนดคูณสมบัติของ นายกเทศมนตรีและรองต้องจบการศึกาาระดับ ปริญญา ยกเว้นเคยดำรงค์ตำแหน่งมาก่อน ในกรณีท้องถิ่นผมเป็นเกาะเการข้ามไปเรียนมีทั้งค่าใช้จ่ายและความไม่สดวกในการเดินทาง

ครั้นจะเรียน มสธ ก็ไม่มีคะแนนเก็บ ใช้คะแนนสอบร้อยเปอณ์เซ็น สู้แบบเรียนในห้องไม่ได้เพราะนอกจากจะได้คุยเล่นกับเพื่อนแล้ว ส่วนมากถ้ทำงานส่งก็จบ รุ่นแรกจึงเป็นรุ่นที่คนมีหน้ามีตาและคนมีอายุเรียนกันเยอะ บางสถาบันมาเปิดระดับปริญยาโทเปิดแล้วรุ่นแรก ต้องหยุดพัก 4-5 ปีกว่าจะเปิดอีกเพราะนักศึกษาน้อย ถ้าท่านอยากเรียน ป โท หากมีสถาบัณใดเปิดให้รีบเรียน เดี๋ยวปีหน้าอาจไม่เปิดต้องคอยอีกนานกว่าจะเปิดอีก และเเมื่อเรียนแล้วอย่าตกค้างเดี๋ยวต้องไปเรียน ที่กรุงเทพเพราะไม่เปิดสอนในท้องถิ่นเนื่องจากนักศึกษาน้อย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *