นามสกุลไหนมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งมากที่สุุด

บ้านไหนมีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงมากที่สุด

ค้นหา facebook google ของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเพียงแค่คลิก

พิมพ์ชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งแยกตามนามสกุล ตามหมู่ ตามตำบล

และมีฟังก์ชั่นอื่นๆอีกมากมาย

เวลาจะเดินออกเสียงเลือกตั้งให้ทีมงานช่วยค้นหาข้อมูลก่อนจะเดินถึงบ้านได้อย่างรวดเร็ว

โอนข้อมูลมาจาก excel ได้

ไอดีและพาสเวิดในการเข้าทดลองใช้งาน User= abc  Pass= 1234