ประโยชน์ของการเลือกตั้ง

ประโยชน์ของการเลือกตั้ง

ไม่มีการปกครองแบบประชาธิปไตยที่ไหน ที่ไม่มีการเลือกตั้ง ลิงคอบ กล่าวว่า การปกครอง ประชาธิปไตย ตือการปกครอง ของ ประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน เชฮร์ชิล กล่าวว่า การปกครองประชาธิปไตยคือการปกครองที่เลวน้อยที่สุด

        1 การเลือกตั้งคือการได้เจตจำนงของประชาชนว่าประชาชนต้องการให้ใครได้อำนาจในการปกครอง และเมื่อถึงเวลาก็ต้องมาเลือกตั้งกันไหม่ ประชาชนยังต้องการให้เป็นผู้ปกครองอีกหรือไม่ หรืออยากเปลี่ยนให้คนอื่นปกครอง

        2 ในสมัยก่อนแม้จะมีการสถาปนารัฐแล้ว แต่ภายในรํฐยังมีการแย่งชิงอำนาจกันอยู่ หากใช้การเลือกตั้งแม้ปัจจุบันยังมีการซื้อเสียงอยู่แต่ก็ดีกว่าการรบ หรือ การยึดอำนาจหัน   ตัวอย่างเช่น เจ้าเมืองในท้องที่หนึ่ง มีบริวารหลายคน แต่ละคนต้องการเป็นใหญ่ แล้วปะลองกำลังกัน เจ้าเมืองห้ามก็ฟังบ้างไม่ฟังบ้าง ก็สั่งได้เพียงอย่าให้ถึงตายนะ แต่หากจัดให้มีการเลือกตั้ง อาจจะดีกว่าให้ลูกน้องรบแย่งชิงกันเอง

         3 ประโยชน์ของการเลือกตั้ง ทำให้ผู้ปกครองฟังเสียงของประชาชน

         4 กระตุ้นเศรษกิจในช่วงหาเสียง ไม่ว่าจะเป็น โรงพิมพ์ เครื่องขยายเสียง เวที  นักร้อง อาจไม่ค่อยได้รับผลเท่าไหร่ แต่โฆษกที่พูดเก่ง ล้วนมีคนติดต่อให้ช่วย ซึ่งโฆษกส่วนใหญ่ได้รับค่าตอบแทนเป็นน้ำหนึ่งแก้ว โรงพิมพ์บางโรงบ่นว่าต้องเก็บเงินมัดจำก่อนเพื่อความปลอดภัย

         5 เหล่าผู้สูง อายุ, ลูกหลานมาเยี่ยม และมารับไปช่วยหาเสียง

         6  ท่านมีโอกาสพบนักการเมือง หรือผู้บริหารในอนาคตได้ดดยง่ายในช่วงเลือกตั้ง

         7  หากท่านต้องการเช่าพระท่านจะได้ข้อเสนอที่ดีมากในช่วงเลือกตั้ง ทั้งนี้วัตถุมงคลเป้นจำนวนมากในมือของนักการเมืองจะปล่อยออกมาสู่ตลาด  เซียนพระเขาบอกมา

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *