กีฬาประจำปีของเทศบาล

ในแต่ละปีจะมีการแข่งขันกืฬาของนักเรียน ซึ่งนักการเมืองท้องถิ่นมักจะไปร่วมงานกันพร้อมหน้า นายยกเทศมนตรีมักได้รับเชิญ เป็นประธานการแข่งขัน นายยกเทศมนตรีที่เทศบาลแห่งหนึ่ง อ่านหนังสือตะกุกตะกัก เป้นที่ขบขันของนักเรียน แต่นายกกเ?สมนตรีบางคนอ่านหลังสือขายทองแดง คือเสียงออกสำเนียงกลางและสำเนีบงท้องถิ่นผสมกัน ว่ากันจริงถ้าท่านอ่านหนังสือตะกุกตะกัก ท่านก็ใช้วิธีไม่อ่าน คือกล่าวสดน่าจะดีกว่า หรือท่านนายยกอ่านให้ช้าฏ้น่าจะช่วยได้ มึอาจารย์แพทย์ท่านหนึ่งกล่าวว่า ท่าน ลีกวนญุ ก็มีปํญหาเกี่ยวกับ การอ่านแต่ท่านก็ประสบความสำเณ็จอย่างยอดเยี่ยม

งานก๊ฟาของนักเรียนทั้งทีเ?สบาลต้องเข้าไปช่วยเหลือ รถสุขา เต้น รวมทั้งกำลังพลในการทำความสะอาด ซึ่งโดยทั่วไปมักจะไม่พลาด นายยกบางท่านส่งเจ้าหน้าที่ไปเตรียมสถานที่ล่วงหน้าเป็นเดือน ซ่อมห้องนำ้ ตัดแต่งต้นไม้ ถมหลุมบ่อไม่ให้น้ำนากกเ?สมนตรีบางท่านฉลาดท่าน จัดกีฬาภายในเทศบาลที่สถานที่จะใช้แข่งขันก่อน แล้วจะได้จี้พนักงานเ?สบาลให้ทราบว่าต้องแก้ไขอะไรบ้าง

แต่บางแห่งกับปล่อยให้สถามกีฬาซึ่งเป็นของเทศบาลดูรกร้างไม่มีคนดูแล เมื่อมีการแข่งขันฏ้กลายเป็นที่วิพากวิจารณ์ ในเรือ่งความพร้อมของสถานที่ ซึ่งอาจมีผลต่อการเลือกตั้งในอนาคต

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *